KOMUNIKAT !!!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020r. obsługę strefy płatnego parkowania w Krakowie przejął Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Tym samym wszelkie aktualne informacje dotyczące strefy, w tym numeru kontaktowe telefonów, dostępne są na stronie internetowej:

zdmk.krakow.pl

Jednocześnie przypominamy, że korespondencję dotyczącą strefy należy kierować na adres poczty elektronicznej:

strefa@zdmk.krakow.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa,
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków


Przetargi

Kompleksowa obsługa kolekcji bilonu z parkometrów zlokalizowanych w Obszarze Płatnego Parkowania w Krakowie oraz dokonywanie wpłat gotówkowych w formie zamkniętej
Oznaczenie sprawy: 1/XI/2019

Świadczenie usług polegających na dozorze i ochronie osób i mienia , pełnieniu funkcji portierskiej, wraz z podjęciem, w przypadku zagrożenia, natychmiastowych działań przez grupę interwencyjną pomieszczeń Biura Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie
Oznaczenie sprawy: 2/I/2019

Kompleksowa obsługa kolekcji bilonu z parkomatów w podstrefach P1 i P3 Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie oraz dokonywanie wpłat gotówkowych w formie zamkniętej:
Oznaczenie sprawy: 1/XI/2014