Miejska Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA w Krakowie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–20.00

STAWKI OPŁAT ZA KOLEJNE GODZINY PARKOWANIA W STREFIE:

 • - za pierwszą godz.: 3,00 zł
 • - za drugą godz.: 3,50 zł
 • - za trzecią godz.: 4,10 zł
 • - za czwartą i kolejne godz: 3,00 zł
 • Minimalna opłata wynosi 1,00 zł

STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH:

• OGÓLNODOSTĘPNE (P):

 • - jednodniowy – stawka opłaty 25,00 zł
 • - tygodniowy (na 5 kolejnych dni roboczych) – stawka opłaty 125,00 zł
 • - miesięczny - stawka opłaty 250,00 zł

• MIESZKAŃCA STREFY:

 • - Stawka opłaty 10,00 zł/m-c

• OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (N):

 • - Stawka opłaty za abonament wynosi 2,50 zł/m-c

• MIKROPRZEDSIĘBIORCY LUB WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE JEJ ADMINISTRATOREM:

 • - Stawka opłaty za abonament wynosi 50,00 zł/m-c

• INSTYTUCJI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, WYZNANIOWYCH, POLITYCZNYCH ZWIĄZKÓW I ORGANIZACJI ZAWODOWYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĘ NA TERENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA.

 • - Stawka opłaty wynosi 100,00zł/m-c za pierwszy pojazd, przy czym za każdy kolejny pojazd wzrasta ona o 20% w stosunku do opłaty za poprzedni pojazd.

• Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM LUB HYBRYDOWYM:

 • - Stawka opłaty za abonament wynosi 100,00 zł/m-c

• ZASTRZEŻONE STANOWISKO POSTOJOWE:

 • - Opłata zryczałtowana za jedno stanowisko postojowe wynosi 850,00zł/m-c, przy czym opłata ta wzrasta progresywnie o 20% za każde kolejne stanowisko (w stosunku do opłaty za poprzednie stanowisko).

Abonamenty postojowe ogólnodostępne można nabyć:

 • - w Biurze Strefy Płatnego Parkowania Miejskiej Infrastruktury Sp. z o.o.,
 • - w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej eabonamenty.mi.krakow.pl