Miejska Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

Mapa
strefy płatnego parkowania w Krakowie*

P8 P6_5 P6_4 P6_3 P7 P1_4 P1_2 P1_1 P1_3 P2 P5 P4 P3 P6_1 P6_2
Mapa strefy Płatnego Parkowania w Krakowie - ujednolicenie oznaczeń w strefie
Logotypy

*Mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i nie może służyć do określania granic poszczególnych podstref. W tym celu należy się zapoznać z Uchwałą nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017r. poz. 8013).


Granice podstrefy P1 I wyznaczają:

Od ul. Basztowej wzdłuż ul. Westerplatte, Św. Gertrudy (z wyłączeniem niniejszych ulic) dalej wzdłuż ul. Św. Idziego (z włączeniem niniejszej ulicy), ul. Podzamcze (z włączeniem niniejszej ulicy) do ul. Straszewskiego), wzdłuż Straszewskiego, Podwale, Dunajewskiego, Basztowej (z wyłączeniem tych ulic) do ul. Westerplatte.

Granice podstrefy P1 II wyznaczają:

Od ul. Dunajewskiego wzdłuż ul. Karmelickiej (numery nieparzyste) do al. J. Słowackiego, wzdłuż al. J. Słowackiego (numery nieparzyste) do linii kolejowej, wzdłuż linii kolejowej do ul. Lubicz, wzdłuż ul. Lubicz (z jej wyłączeniem) do ul. Basztowej, wzdłuż ul. Basztowej do ul. J. Dunajewskiego (z włączeniem tych ulic).

Granice podstrefy P1 III wyznaczają:

Od ul. Westerplatte wzdłuż ul. Lubicz (z jej włączeniem) do nasypu kolejowego, dalej wzdłuż nasypu kolejowego do ul. Dietla, wzdłuż ul. Dietla (numery parzyste) do rzeki Wisły, Bulwarem Czerwieńskim do Mostu Dębnickiego, dalej ul. Zwierzyniecką (z jej wyłączeniem) do ul. Powiśle, wzdłuż ul. Powiśle, Podzamcze, Św. Idziego (z wyłączeniem tych ulic), dalej ul. Św. Gertrudy do ul. Westerplatte (z włączeniem tych ulic).

Granice podstrefy P1 IV wyznaczają:

Od ul. Zwierzynieckiej wzdłuż al. Z. Krasińskiego (numery nieparzyste), al. A. Mickiewicza (numery nieparzyste) do ul. Karmelickiej, wzdłuż ul. Karmelickiej (numery parzyste) do ul. Podwale, wzdłuż ul. Podwale, Straszewskiego (z włączeniem tych ulic) do ul. Podzamcze, wzdłuż ul. Podzamcze (z jej włączeniem) do ul. Powiśle, wzdłuż ul. Powiśle, Zwierzynieckiej (z włączeniem tych ulic) do al. Z. Krasińskiego.

Granice podstrefy P2 wyznaczają:

Od Mostu Grunwaldzkiego, wzdłuż ulicy J. Dietla (po stronie numerów nieparzystych) do linii kolejowej, wzdłuż linii kolejowej do rzeki Wisły, wzdłuż Bulwaru Kurlandzkiego do Bulwaru Inflanckiego, wzdłuż Bulwaru Inflanckiego do Mostu Grunwaldzkiego.

Granice podstrefy P3 wyznaczają:

Od Ronda Mogilskiego, wzdłuż ulicy Lubicz (z włączeniem w całości niniejszej ulicy) do linii kolejowej, wzdłuż linii kolejowej do ul. Wita Stwosza, wzdłuż ul. Wita Stwosza do ul. Aleksandra Lubomirskiego, wzdłuż ul. Aleksandra Lubomirskiego (z włączeniem w całości niniejszej ulicy) do Ronda Mogilskiego.

Granice podstrefy P4 wyznaczają:

Od Mostu Kotlarskiego wzdłuż rzeki Wisły do linii Kolejowej, wzdłuż linii kolejowej do ulicy Lubicz, wzdłuż ulicy Lubicz (z wyłączeniem niniejszej ulicy) do Ronda Mogilskiego, od Ronda Mogilskiego wzdłuż Al. Powstania Warszawskiego (z wyłączeniem niniejszej ulicy), wzdłuż ulicy Kotlarskiej (po stronie numerów nieparzystych) do Mostu Kotlarskiego.

Granice podstrefy P5 wyznaczają:

Od Mostu Grunwaldzkiego do Ronda Grunwaldzkiego, wzdłuż ulicy M. Konopnickiej do Al. Powstańców Śląskich, wzdłuż Al. Powstańców Śląskich do linii kolejowej, wzdłuż linii kolejowej do rzeki Wisły, wzdłuż Bulwaru Wołyńskiego do Mostu Grunwaldzkiego.

Granice podstrefy P6 I wyznaczają:

Od ulicy A. Lubomirskiego wzdłuż ulicy Rakowickiej do linii kolejowej, wzdłuż linii kolejowej do ulicy Mogilskiej, wzdłuż ulicy Mogilskiej (po stronie numerów parzystych) do ronda Mogilskiego, od Ronda Mogilskiego wzdłuż ulicy A. Lubomirskiego (z wyłączaniem niniejszej ulicy) do ulicy Rakowickiej.

Granice podstrefy P6 II wyznaczają:

Od Ronda Mogilskiego wzdłuż ulicy Mogilskiej (po stronie numerów nieparzystych, z włączeniem numerów od 31-59 nieparzyste) do ulicy F. Nullo, wzdłuż ulicy F. Nullo (z włączeniem adresów Al. Pokoju 21 i 23) do ulicy S. Bobrowskiego, wzdłuż S. Bobrowskiego do ulicy Grzegórzeckiej, wzdłuż ulicy Grzegórzeckiej (z włączeniem ulicy Kotlarskiej po stronie numerów parzystych) do Al. Powstania Warszawskiego (z włączeniem w całości niniejszej ulicy), wzdłuż Al. Powstania Warszawskiego do Ronda Mogilskiego.

Granice podstrefy P6 III wyznaczają:

Od Mostu Dębnickiego wzdłuż Bulwaru Rodła do ulicy Kasztelańskiej, wzdłuż ul. Kasztelańskiej do Al. Marszałka F. Focha, wzdłuż Al. Marszałka F. Focha do Al. 3 Maja, wzdłuż Al. 3 Maja (z wyłączeniem tejże ulicy) do wschodniej granicy Parku Jordana, wzdłuż wschodniej granicy Parku Jordana do ulicy W. Reymonta, wzdłuż ulicy W. Reymonta do Al. A. Mickiewicza, wzdłuż Al. A. Mickiewicza (numery parzyste), wzdłuż Al. Z. Krasińskiego (numery parzyste) do Mostu Dębnickiego.

Granice podstrefy P6 IV wyznaczają:

Od Al. A. Mickiewicza wzdłuż ulicy Czarnowiejskiej do Al. Kijowskiej, wzdłuż Al. Kijowskiej do ulicy Królewskiej, wzdłuż ulicy Królewskiej (po stronie numerów parzystych) do Al. A. Mickiewicza, wzdłuż Al. A. Mickiewicza (numery parzyste) do ulicy Czarnowiejskiej.

Granice podstrefy P6 V wyznaczają:

Od Al. J. Słowackiego wzdłuż ulicy Królewskiej (po stronie numerów nieparzystych) do Al. Kijowskiej, wzdłuż Al. Kijowskiej do ulicy Wrocławskiej (po stronie numerów parzystych), wzdłuż ulicy Wrocławskiej do ulicy Prądnickiej, wzdłuż ulicy Prądnickiej (z wyłączeniem tejże ulicy) do Al. J. Słowackiego, wzdłuż Al. J. Słowackiego (numery parzyste) do ulicy Królewskiej.

Granice podstrefy P7 wyznaczają:

Od Ronda Grunwaldzkiego wzdłuż ul. Monte Cassino do ul. A. Nowaczyńskiego, wzdłuż A. Nowaczyńskiego, wzdłuż wschodniej granicy Parku Dębnickiego do rzeki Wisły, wzdłuż rzeki Wisły, wzdłuż Bulwaru Poleskiego do Mostu Grunwaldzkiego.

Granice podstrefy P8 wyznaczają:

Wzdłuż ul. Wrocławskiej (po stronie numerów nieparzystych) do linii kolejowej, wzdłuż linii kolejowej do ul. Kamiennej, wzdłuż ul. Kamiennej do al. Słowackiego, wzdłuż Al. Słowackiego (numery parzyste) do ul. Prądnickiej ( z włączeniem tej ulicy), wzdłuż ul. Prądnickiej do ul. Wrocławskiej.