Miejska Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią


Mapa rozmieszczenia parkometrów

Zapoznaj się z rozmieszczeniem urządzeń do poboru opłat "Parkometrów" w krakowskiej strefie płatnego parkowania:

UWAGA:
Wskazana lokalizacja parkometrów ma wyłącznie charakter orientacyjny, mogą wystąpić nieznaczne różnice w rozmieszczeniu poszczególnych urządzeń.


W krakowskiej Strefie Płatnego Parkowania rozmieszczonych jest blisko 1000 sztuk parkometrów dwóch producentów włoskiego  Solari di Udine oraz francuskiej firmy  Parkeon. Pierwsze parkometry w Krakowie zostały postawione w 2009 roku w "Strefie P1-Śródmieście", są to urządzenia firmy Solari di Udine wyposażone w płatność monetami jak i Krakowską Kartą Miejską, w te same parkometry wyposażona jest również "Strefa P3-Grzegórzki". W 2011 roku w ramach rozszerzenia  Strefy Płatnego Parkowania o "Strefę P2-Kazimierz" zostały zakupione parkometry tego samego producenta, lecz wyposażone  dodatkowo w możliwość opłacania postoju kartą zbliżeniową.

Parkometr firmy SOLARI DI UDINE
Parkometr Solari di Udine

JAK GO OBSŁUGIWAĆ?

PŁATNOŚĆ BILONEM

 • 1. Wsuń bilon do wlotu monet – w wyniku tej operacji nastąpi „wybudzenie” parkometru. Na wyświetlaczu pojawi się m.in. informacja o wartości wrzuconych monet, oraz o godzinie zakończenia postoju.
 • 2. Zatwierdź ZIELONYM przyciskiem.
 • 3. Pobierz bilet.

Minimalna opłata w parkometrze wynosi 1 zł za 20 minut.

PŁATNOŚĆ KARTĄ ZBLIŻENIOWĄ (dotyczy tylko „Strefy P2”)

 • 1. Określ czas postoju za pomocą przycisku KWOTA do uzyskania na wyświetlaczu planowanego czasu postoju
 • 2. Zatwierdź czas postoju naciskając przycisk BILET
 • 3. Przyłóż kartę zbliżeniową do czytnika kart.
 • 4. Odbierz bilet.

W czasie kolejnego poszerzenia strefy płatnego parkowania, które nastąpiło w roku 2014 o Strefy P4, P5 oraz strefę P6 w skład, której weszły podstrefy P6I, P6II, P6III, P6IV, P6V, dostarczono i zamontowano urządzenia firmy Parkeon. Parkometry zainstalowane w tych strefach posiadają funkcję płatności bilonem, kartą zbliżeniową PayPass i PayWave oraz kartą bankomatową z chipem. Dodatkowo zostały wyposażone w klawiaturę alfanumeryczną do wprowadzenia numerów rejestracyjnych.
Najnowsze parkometry jakie zainstalowane są w Krakowie od 2015 w "Strefach P7, P8" oraz w poszerzonej części "Podstrefy P6I", to urządzenia również firmy Parkeon. Urządzenia te obok w/w funkcji dodatkowo wyposażone są w duże 7" kolorowe wyświetlacze, na których pokazana jest kolejność działań niezbędnych do wniesienia opłaty. Ekrany służą też jako nośnik przydatnych informacji. Uwagę przyciąga duży, lecz tworzący estetyczną i harmonijną całość panel solarny. Warto pamiętać, że parkometr zasilany jest wyłącznie energią słoneczną. Jest, zatem urządzeniem przyjaznym środowisku nieemitującym substancji szkodliwych. Pomimo zastosowania nowoczesnych parametrów i nowych funkcji urządzenie nie wymaga stosowania zewnętrznych przyłączy. Nowością jest możliwość płacenia z wykorzystaniem urządzeń obsługujących technologie NFC stosowaną m. in. w telefonach komórkowych. W najbliższym czasie wprowadzona zostanie możliwość uiszczenia w parkometrze opłaty dodatkowej. Wyeliminuje to konieczność wizyty w Biurze Strefy Płatnego Parkowania gdyż, opłatę taką przy pomocy karty płatniczej będzie można wnieść bezpośrednio w urządzeniu. Czytelne piktogramy informują o przeznaczeniu poszczególnych elementów.

Parkometr firmy PARKEON (z kolorowym wyświetlaczem)
Parkometr Parkeon

JAK GO OBSŁUGIWAĆ?

PŁATNOŚĆ BILONEM

 • 1. Wpisz numer rejestracyjny na klawiaturze alfanumerycznej.
 • 2. Zatwierdź ZIELONYM przyciskiem.
 • 3. Wrzuć monety za przewidywany czas parkowania. Na wyświetlaczu wraz z wrzucanymi monetami pojawia się aktualny czas ważności biletu.
 • 4. Zatwierdź ZIELONYM przyciskiem
 • 5. Pobierz bilet.

Minimalna opłata w parkometrze wynosi 1 zł za 20 minuty.

PŁATNOŚĆ KARTĄ PŁATNICZĄ

 • 1. Wpisz numer rejestracyjny na klawiaturze alfanumerycznej.
 • 2. Zatwierdź ZIELONYM przyciskiem.
 • 3. Przyciskami +/- wprowadź wartość opłaty za czas parkowania.
 • 4. Przyłóż kartę zbliżeniową do czytnika kart PayPass, PayWave lub włóż kartę chipową w szczelinę czytnika kart.
 • 5. Pobierz bilet.

W całej strefie płatnego parkowania można również wnosić opłatę przy pomocy płatności mobilnych.

PRZYPOMINAMY

W celu uniknięcia przykrych sytuacji potwierdzenie wniesienia opłaty za postój w postaci biletu postojowego należy umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu. Parkometry nie wydają reszty!