Miejska Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA w Krakowie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–20.00

Obowiązujące akty prawne regulujące działanie strefy płatnego parkowania w Krakowie:


Ustawy:


PDF - USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH z dnia 21 marca 1985r.: (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2222 z późn. zm.).


Akty prawa miejscowego:


PDF - Uchwała Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017r. poz. 8013).

PDF - Uchwała Nr CXIV/3007/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zasad postoju pojazdów samochodowych z wykupionym abonamentem postojowym obowiązującym w podstrefie P6IV i P6V w związku z przebudową ciągu drogowo–torowego na ulicach: Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 7479).