Praca


Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowiska:


Przedłużenie terminu składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 10 lutego 2019 r.

Inspektora kontroli SPP - kontrola.

Inspektora kontroli SPP - serwis.

Inspektora w DBO

Sekratarki w Biurze Zarządu

Specjalisty ds. zamówień publicznych


Nabór na wolne stanowiska:

Inspektora w dziale księgowości


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - pdf