Praca


Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowiska:


Przedłużenie terminu składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 17 września 2019 r.:
Inspektora w zespole kontroli SPP

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - doc