KOMUNIKAT !!!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020r. obsługę strefy płatnego parkowania w Krakowie przejął Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Tym samym wszelkie aktualne informacje dotyczące strefy, w tym numeru kontaktowe telefonów, dostępne są na stronie internetowej:

zdmk.krakow.pl

Jednocześnie przypominamy, że korespondencję dotyczącą strefy należy kierować na adres poczty elektronicznej:

strefa@zdmk.krakow.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa,
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków


Miejska Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków
www: mi.krakow.pl
NIP: 6793099283
REGON: 123075422

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod nr KRS 0000506265; Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 15.450.697,64 PLN.


Biuro Miejskiej Infrastruktury Sp. z o.o.
w likwidacji

12 341-85-51

Parkingi P+R
(dyspozytornia ZTP czynna 24h)

12 616-86-87

Parkomaty
12 341-85-50

 

Kontakt e-mail do
Biura Miejska Infrastruktury Sp. z o.o.
w likwidacji:
 

Miejsca postojowe dla Klientów
Klienci Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. w likwidacji mogą skorzystać z bezpłatnych, niestrzeżonych miejsc postojowych (w tym przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych) znajdujących się zarówno na al. 3-go Maja oraz na ul. W. Reymonta.