Miejska Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków
www: mi.krakow.pl
NIP: 6793099283
REGON: 123075422

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod nr KRS 0000506265; Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 25.462.119,07 PLN.


Biuro Strefy Płatnego Parkowania

czynne: w dni robocze od poniedziałku
do piątku w godz. od 8:00 do 18:00
(wgląd w dokumentację zdjęciową
sprawy od 8:00 do 15.00
dostępny dla:
- zawiadomień po 14 dniach
od daty zdarzenia,
- upomnień od dnia wystawienia).

Biuro Zarządu
12 341-85-51
Abonamenty
12 341-85-62, 12 341-85-63
12 341-85-64, 12 341-85-65
eAbonamenty
12 341-85-66, 12 341-85-49
Abonamenty
dla Mikroprzedsiębiorców

12 341-85-66, 12 341-85-49
12 341-85-63
Kasa, Abonamenty ogólnodostępne
i instytucjonalne

12 341-85-59
Reklamacje - Zawiadomienia
12 341-85-67, 12 341-85-68
Parkomaty
12 341-85-50, 12 341-85-60
Upomnienia
12 341-85-75, 12 341-85-76
12 341-85-77, 12 341-85-78
Parkingi (dyspozytornia czynna 24h)
12 341-85-21

Fax Biuro Strefy Płatnego Parkowania
12 341-84-84

 

Korespondencje dotyczącą strefy płatnego parkowania można kierować na adres:
Biuro Strefy Płatnego Parkowania 30-059 Kraków, ul. W. Reymonta 20

lub drogą mailową na adres:
 

Kontakt e-mail do Biura Zarządu:
 

Miejsca postojowe dla Klientów
Klienci Miejskiej Infrastruktury Sp. z o. o. (Biura Strefy Płatnego Parkowania) mogą skorzystać z bezpłatnych, niestrzeżonych miejsc postojowych (w tym przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych) znajdujących się zarówno na al. 3-go Maja oraz na ul. W. Reymonta.