KOMUNIKAT !!!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020r. obsługę strefy płatnego parkowania w Krakowie przejął Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Tym samym wszelkie aktualne informacje dotyczące strefy, w tym numeru kontaktowe telefonów, dostępne są na stronie internetowej:

zdmk.krakow.pl

Jednocześnie przypominamy, że korespondencję dotyczącą strefy należy kierować na adres poczty elektronicznej:

strefa@zdmk.krakow.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa,
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków


Miejska Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy w Bronowicach z dofinansowaniem UE

Unia Europejska, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 wesprze budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego i parkingu P&R w Bronowicach. Projekt uzyskał niemal maksymalną możliwą ocenę. Inwestycja zyska wsparcie w wysokości ok. 13,6 mln zł..

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P+R Bronowice oraz terminalem autobusowym" w maksymalnej kwocie 13 598 767,05 zł.

Zintegrowany węzeł przesiadkowy okazał się projektem, który na etapie wniosku o dofinansowanie uzyskał niemalże maksymalną liczbę punktów. Przyjęte rozwiązanie integruje ze sobą wszystkie podsystemy transportu publicznego.

Warto przypomnieć, że pod koniec września br. podpisane zostały umowy o dofinansowanie dla trzech innych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 – ZIT tj. parkingów w systemie "Parkuj i Jedź" Kurdwanów, Bieżanów oraz Mały Płaszów. Wszystkie Projekty, uzyskały bardzo wysoką ocenę, otrzymując jedną z najwyższych z dotychczas wybranych projektów liczbę punktów. Oznacza to, że projekty zostały bardzo dobrze przygotowane zarówno pod względem formalnym jak również przyjętych rozwiązań projektowych i zastosowanych innowacji. Przyznając tak wysoką ocenę komisja doceniła modelowe rozwiązania. Łączna kwota dofinansowania dla wszystkich czterech realizowanych przez naszą spółkę zadań to blisko 21 mln. zł.

<- Powrót do aktualności