KOMUNIKAT !!!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020r. obsługę strefy płatnego parkowania w Krakowie przejął Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Tym samym wszelkie aktualne informacje dotyczące strefy, w tym numeru kontaktowe telefonów, dostępne są na stronie internetowej:

zdmk.krakow.pl

Jednocześnie przypominamy, że korespondencję dotyczącą strefy należy kierować na adres poczty elektronicznej:

strefa@zdmk.krakow.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa,
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków


Miejska Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. wyłoniła wykonawcę parkingu P+R „Kurdwanów”

Zakończył się przetarg na zaprojektowanie i budowę parkingu P+R „Kurdwanów”. Wykonawcą jest krakowska firma Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o.

Wykonawca będzie miał 300 dni na realizację projektu licząc od momentu podpisania umowy. Oznacza to, że kierowcy będą mogli skorzystać z parkingu latem przyszłego roku.

Parking P+R „Kurdwanów” będzie zlokalizowany na działce gminnej pod estakadą pętli tramwajowej Kurdwanów. Wjazd na parking planowany jest z ulicy Por. Halszki. W ramach inwestycji powstanie ok. 172 miejsc postojowych. Z parkingu za darmo będą korzystać osoby posiadające bilety okresowe komunikacji miejskiej. Z kolei osoby, które takich biletów nie posiadają, będą płaciły za postój. Bilet ten będzie jednak uprawniał do korzystania z komunikacji miejskiej.

Nowy parking będzie wyposażony w elementy dynamicznej informacji pasażerskiej. Przy ulicach dojazdowych do parkingów umieszczone zostaną tablice informujące w czasie rzeczywistym o ilości wolnych miejsc parkingowych. Znajdą się tam rozwiązania przyjazne dla rowerzystów. Chodzi o przestrzeń, gdzie będzie można zostawić jednoślady i w dalszą podróż udać się komunikacją publiczną. Aby zapewnić lepszą ochronę, miejsca dla rowerów będą zadaszone, oświetlone, wyposażone w stojaki, a także objęte zostaną monitoringiem wizyjnym.

Z myślą o użytkownikach samochodów elektrycznych zapewnione zostaną punkty ładowania takich pojazdów.

Zobacz jak będzie wyglądał P&R w Kurdwanowie.

<- Powrót do aktualności