KOMUNIKAT !!!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020r. obsługę strefy płatnego parkowania w Krakowie przejął Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Tym samym wszelkie aktualne informacje dotyczące strefy, w tym numeru kontaktowe telefonów, dostępne są na stronie internetowej:

zdmk.krakow.pl

Jednocześnie przypominamy, że korespondencję dotyczącą strefy należy kierować na adres poczty elektronicznej:

strefa@zdmk.krakow.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa,
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków


Miejska Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

To już pewne, Unia Europejska wesprze budowę realizowanych przez Spółkę
parkingów w systemie P+R

Unia Europejska wesprze budowę krakowskich parkingów P+R budowanych przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. Umowa o dofinansowanie trzech Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - ZIT podpisana została w dniu 26.09.2017 r.

Wszystkie trzy Projekty, uzyskały bardzo wysoką ocenę. Oznacza to, że projekty zostały bardzo dobrze przygotowane zarówno pod względem formalnym jak również przyjętych w projekcie rozwiązań i zastosowanych innowacji. Przyznając tak wysoką ocenę komisja doceniła m. in. modelowe rozwiązania zastosowane na parkingach. Łączna kwota dofinansowania na trzy realizowane przez Spółkę zadania to 7 255 582,46 zł.
Zadania, które dofinansuje Unia Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 – ZIT to parkingi w systemie „Parkuj i Jedź” Kurdwanów, Bieżanów oraz Mały Płaszów. Dwa pierwsze projekty już są realizowane i zostaną oddane do użytku w bieżącym roku.

<- Powrót do aktualności