Miejska Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

Smart City - Mobilne badania i kontrola strefy płatnego parkowania w Krakowie

Miejska Infrastruktura sp. z o.o. testuje mobilny system służący do badania zachowań parkingowych i kontroli strefy płatnego parkowania.

W testowanym rozwiązaniu kontrola odbywa się przy pomocy pojazdu wyposażonego w kamery, z których informacje przekazywane są do specjalnie w tym celu stworzonego systemu informatycznego. System informatyczny w trybie rzeczywistym weryfikuje czy mijane pojazdy posiadają wniesioną opłatę wyświetlając stosowną informację. Testowane rozwiązanie ma przyczynić się m. in. do zwiększenia skuteczności prowadzonych kontroli.

Kontrola strefy to nie jedyne zastosowanie do jakiego może być wykorzystane testowane rozwiązanie. Docelowo można będzie je wykorzystać do pomiaru czasów parkowania, rotacji parkujących pojazdów czy określenia struktury wnoszonych opłat. Takie narzędzie pozwoli określić zachowania parkingowe kierowców w strefie płatnego parkowania oraz zmianę tych zachowań w czasie. Możliwe będzie również wychwycenie różnic zachowań parkingowych występujących w poszczególnych podstrefach wynikających np. z różnych funkcji pełnionych przez poszczególne obszary czy innej struktury parkujących pojazdów. Pozwoli to ocenić funkcjonowanie strefy płatnego parkowania czy jej poszczególnych podstref porównując np. efektywność wykorzystania miejsc postojowych w strefie jej poszczególnych podstrefach i w obszarach nie objętych strefą płatnego parkowania.

<- Powrót do aktualności