KOMUNIKAT !!!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020r. obsługę strefy płatnego parkowania w Krakowie przejął Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Tym samym wszelkie aktualne informacje dotyczące strefy, w tym numeru kontaktowe telefonów, dostępne są na stronie internetowej:

zdmk.krakow.pl

Jednocześnie przypominamy, że korespondencję dotyczącą strefy należy kierować na adres poczty elektronicznej:

strefa@zdmk.krakow.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa,
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków


Miejska Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

Comarch S.A. dostarczy system, który ułatwi parkowanie

Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. rozstrzygnęła przetarg na budowę systemu dynamicznej informacji o wolnych stanowiskach postojowych w strefie płatnego parkowania. Najlepsza okazała się oferta krakowskiej firmy Comarch SA.

Przypomnijmy, system informacji o wolnych stanowiskach postojowych ma za zadanie informować i naprowadzać kierowców na wolne miejsca parkingowe zlokalizowane przy ulicach objętych tym systemem. W ramach tego rozwiązania dostarczone zostanie narzędzie, które w trybie ciągłym zbiera i przekazuje informacje o zajętości miejsc postojowych.

Na początku, w ramach pilotażu, system informacji o wolnych stanowiskach postojowych obejmie ulice Szlak, Warszawską, Ogrodową i plac Matejki (część stanowiąca przedłużenie ul. Warszawskiej). Rozwiązanie powinno przyczynić się do ograniczenia ruchu w mocno zatłoczonej części naszego miasta, gdyż kierowca z wyprzedzeniem informowany będzie o braku dostępnych miejsc postojowych na ulicach objętych systemem. Uspokojenie ruchu to ograniczenie emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń komunikacyjnych. Zmniejszenie liczby kierowców, krążących w poszukiwaniu wolnego miejsca postojowego przyczyni się również do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, a także do usprawnienia transportu publicznego.

Założeniem wdrażanego systemu będzie to, by podstawowym źródłem informacji o dostępności miejsc postojowych była aplikacja instalowana na urządzeniach mobilnych, posiadająca funkcje naprowadzania na wolne miejsca postojowe. W pierwszym etapie do systemu włączone będą też dwa miejskie parkingi „Parking Stare Podgórze” oraz „Parking przy Muzeum”.

<- Powrót do aktualności