KOMUNIKAT !!!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020r. obsługę strefy płatnego parkowania w Krakowie przejął Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Tym samym wszelkie aktualne informacje dotyczące strefy, w tym numeru kontaktowe telefonów, dostępne są na stronie internetowej:

zdmk.krakow.pl

Jednocześnie przypominamy, że korespondencję dotyczącą strefy należy kierować na adres poczty elektronicznej:

strefa@zdmk.krakow.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa,
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków


Miejska Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

Rozpoczęto prace budowlane związane z realizacją parkingu P&R "Kurdwanów"

W dniu 25.04.2017 r. po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, nastąpiło przekazanie placu budowy Wykonawcy w celu realizacji Parkingu P&R "Kurdwanów".

Przystąpiono do robót ziemnych. Wykonywana jest kanalizacja opadowa i pozostałe roboty instalacyjne. Projekt przewiduje 166 miejsc parkingowych. Planowane zakończenie prac sierpień 2017 r.

  • W P&R Kurdwanów
  • W P&R Kurdwanów
  • W P&R Kurdwanów
<- Powrót do aktualności