KOMUNIKAT !!!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020r. obsługę strefy płatnego parkowania w Krakowie przejął Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Tym samym wszelkie aktualne informacje dotyczące strefy, w tym numeru kontaktowe telefonów, dostępne są na stronie internetowej:

zdmk.krakow.pl

Jednocześnie przypominamy, że korespondencję dotyczącą strefy należy kierować na adres poczty elektronicznej:

strefa@zdmk.krakow.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa,
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków


Miejska Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

Parkingi P&R: wkrótce poznamy wykonawców

Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. ogłosiła przetargi na budowę parkingów w systemie Parkuj i Jedź (P&R). Parkingi zlokalizowane będą w bezpośrednim sąsiedztwie pętli tramwajowych: Bieżanów i Kurdwanów.

Spółka Miejska Infrastruktura ogłosiła przetargi na budowę dwóch parkingów w systemie „Parkuj i jedź”. W najbliższym czasie dowiemy się, kto zrealizuje obiekty przy pętlach Kurdwanów i Bieżanów. Pierwszy z nich zlokalizowany będzie na działce gminnej w środku pętli tramwajowej Bieżanów. Wjazd będzie się odbywał z ulicy Barbary. Przewidywana ilość miejsc postojowych wyniesie ok. 110. Lokalizacja parkingu wewnątrz pętli tramwajowej jest wręcz modelowym przykładem integracji przestrzennej i funkcjonalnej miejskiego podsystemu transportu zbiorowego z innymi podsystemami w tym przypadku parkingiem przesiadkowym

Drugi z parkingów będzie zlokalizowany na działce gminnej pod estakadą pętli tramwajowej Kurdwanów. Wjazd na parking planowany jest z ulicy Por. Halszki. W ramach inwestycji powstanie ok. 172 miejsc postojowych.

Nowe parkingi wyposażone będą w elementy dynamicznej informacji pasażerskiej dzięki, której kierowca już na parkingu dowie się kiedy odjeżdża tramwaj linii, która dowiezie go do celu podróży. Przy ulicach dojazdowych do parkingów umieszczone zostaną tablice informujące w czasie rzeczywistym o ilości wolnych miejsc parkingowych. Spółka uwzględniła również potrzeby osób podróżujących rowerem. Zaprojektowane zostały miejsca, w których rowerzysta będzie mógł zostawić swój jednoślad i w dalszą podróż udać się komunikacją publiczną. Aby zapewnić lepszą ochronę pozostawionym rowerom, miejsca te będą zadaszone, oświetlone, wyposażone w stojaki rowerowe pozwalające na przymocowanie do niego ramy roweru i kół, a także objęte zostaną monitoringiem wizyjnym. Nowością będzie wyposażenie stojaków rowerowych w zapięcia zintegrowane z nośnikiem biletu okresowego. Zapinanie i odpinanie roweru będzie odbywało się przy pomocy biletu KKM lub MKA. Nieautoryzowane przerwanie zapięcia włączy alarm. Na parkingach przewidziane zostały również stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Ogłoszone przetargi są pierwszymi w Krakowie, które rozpisane zostały w oparciu o znowelizowane przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. Brak tych przepisów powodował, że do tej pory nie można było ogłaszać przetargów na zadania z wykorzystaniem środków unijnych. Zarówno parking Bieżanów jak i Kurdwanów mają zapewnione współfinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 4. Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.5 Nisko Emisyjny Transport Miejski, Poddziałanie 4.5.1 Nisko Emisyjny Transport Miejski – ZIT

<- Powrót do aktualności