KOMUNIKAT !!!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020r. obsługę strefy płatnego parkowania w Krakowie przejął Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Tym samym wszelkie aktualne informacje dotyczące strefy, w tym numeru kontaktowe telefonów, dostępne są na stronie internetowej:

zdmk.krakow.pl

Jednocześnie przypominamy, że korespondencję dotyczącą strefy należy kierować na adres poczty elektronicznej:

strefa@zdmk.krakow.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa,
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków


Miejska Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

Kolejny rekordowy miesiąc Parkingów zarządzanych przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o.

Marzec to kolejny rekordowy miesiąc dla parkingów zarządzanych przez spółkę Miejska Infrastruktura. W miesiącu tym wykorzystanie parkingu "Przy Muzeum" było blisko o 100 proc. wyższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Niemniejszym zainteresowaniem wśród kierowców cieszy się parking "Stare Podgórze".

W marcu, liczba pojazdów, które zaparkowano w parkingu „Stare Podgórze” była rekordowa i wynosiła blisko 5,5 tys. Również rekordowa była liczba sprzedanych abonamentów. W przypadku tego parkingu w tygodniu nadal dominują postoje popołudniowe, natomiast w soboty postoje przedpołudniowe. Natomiast z parkingu „Przy Muzeum” skorzystało w marcu blisko dwa razy więcej kierowców niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Większym zainteresowaniem cieszył się tylko sierpień roku ubiegłego. W odróżnieniu od parkingu „Stare Podgórze” dominują postoje dłuższe.
Warto zwrócić uwagę, że parkingi kubaturowe charakteryzuje sezonowość. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można wyciągnąć wniosek, że okres największego zainteresowania przypada na trzeci kwartał roku. Zatem osiągnięte w marcu wyniki budzą tym większe zadowolenie.

<- Powrót do aktualności