KOMUNIKAT !!!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020r. obsługę strefy płatnego parkowania w Krakowie przejął Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Tym samym wszelkie aktualne informacje dotyczące strefy, w tym numeru kontaktowe telefonów, dostępne są na stronie internetowej:

zdmk.krakow.pl

Jednocześnie przypominamy, że korespondencję dotyczącą strefy należy kierować na adres poczty elektronicznej:

strefa@zdmk.krakow.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa,
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków


Miejska Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

Parking „Parkuj i jedź” w Bieżanowie: Zobacz wizualizacje

Park and Ride BieżanówZaprojektowane przez Spółkę rozwiązanie jest wręcz modelowym przykładem integracji przestrzennej i funkcjonalnej miejskiego podsystemu transportu zbiorowego z innymi podsystemami w tym przypadku parkingu przesiadkowego.

Parking zlokalizowany został wewnątrz istniejącej pętli tramwajowej, zapewniać będzie ok. 110 miejsc parkingowych. Aby było to możliwe istniejące słupy podtrzymujące sieć trakcyjną zostaną przebudowane i umieszczone po zewnętrznej stronie pętli.

Dla osób podróżujących rowerem przewidzianych zostało 20 miejsc, w których rowerzysta będzie mógł zostawić swój jednoślad i w dalszą podróż udać się komunikacją publiczną. Aby zapewnić lepszą ochronę pozostawionym rowerom, miejsca te będą zadaszone, oświetlone, wyposażone w stojaki rowerowe. Nowością będzie wyposażenie stojaków rowerowych w zapięcia zintegrowane z nośnikiem biletu okresowego komunikacji miejskiej, pozwalające na przymocowanie ramy roweru i kół do stojaka. Zapinanie i odpinanie roweru będzie odbywało się przy pomocy biletu Krakowskiej Karty Miejskiej. Nieautoryzowane przerwanie zapięcia włączy alarm. Miejsca te objęte zostaną także monitoringiem wizyjnym.

Dla użytkowników pojazdów elektrycznych zapewnione zostaną miejsca, w których będzie można naładować baterie swojego samochodu. Parking wyposażony będzie także w elementy dynamicznej informacji pasażerskiej, dzięki czemu w trakcie lub po zaparkowaniu pojazdu przyszły pasażer uzyska informację o czasie odjazdu najbliższego tramwaju. Przy ulicach dojazdowych do parkingów umieszczone zostaną tablice informujące w czasie rzeczywistym o ilości wolnych miejsc parkingowych.

Zapraszamy do obejrzenia wizualizacji parkingu zlokalizowanego w Bieżanowie zaprojektowanego w systemie „Parkuj i jedź” - link

<- Powrót do aktualności