KOMUNIKAT !!!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020r. obsługę strefy płatnego parkowania w Krakowie przejął Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Tym samym wszelkie aktualne informacje dotyczące strefy, w tym numeru kontaktowe telefonów, dostępne są na stronie internetowej:

zdmk.krakow.pl

Jednocześnie przypominamy, że korespondencję dotyczącą strefy należy kierować na adres poczty elektronicznej:

strefa@zdmk.krakow.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa,
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków


Miejska Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

Nowoczesny parkometr na testach w Krakowie

W najbliższym czasie Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. testować będzie najnowocześniejszy w Polsce i być może jedyny taki na świecie parkometr. O jego zaletach będą mogli przekonać się kierowcy parkujący w rejonie Placu Św. Ducha.

Zależy nam, aby w Krakowie stosowane były urządzenia innowacyjne, podnoszące jakość świadczonych przez Spółkę usług i zaspakajające ciągle rosnące wymogi odbiorców.

Najnowoczesny parkometr - Kraków

Temu służyć ma m. in. duży 7 calowy kolorowy wyświetlacz, który oprócz informacji wskazującej na kolejność działań niezbędnych do wniesienia opłaty, może służyć jako nośnik przydatnych dla krakowian informacji. Już teraz przy jego pomocy można zapoznać się z prowadzoną pod hasłem „Można Inaczej” akcją informacyjną popularyzującą wdrożone przez Spółkę usługi mobilne.

Parkometr przystosowany jest również do montażu czytnika kodów QR. Na potwierdzeniu wniesienia opłaty już teraz nadrukowywany jest kod QR zwierający nr rejestracyjny pojazdu. Gdy parkometr wyposażony zostanie w czytnik kodów przy kolejnej transakcji kierowca będzie mógł wykorzystać taki bilet i bez używania klawiatury wprowadzić numer pojazdu. Pozwoli to na wyeliminowanie nielubianego przez kierowców ręcznego wprowadzania numeru rejestracyjnego swojego pojazdu. Niezależnie od powyższego na bilecie można umieścić dowolny tekst czy grafikę. Aktualnie drukowana grafika promuje zakup eAbonamentów, a towarzyszący jej kod QR odsyła do instrukcji, która w atrakcyjnej graficzno-opisowej formie informuje, w jaki sposób skorzystać ze sklepu internetowego przygotowanego przez Spółkę.

Kolejnym niestosowanym do tej pory rozwiązaniem, które w najbliższym czasie testowane będzie przez Spółkę polegać ma na umożliwieniu uiszczenia w parkometrze opłaty dodatkowej. Wyeliminuje to konieczność wizyty w Biurze Strefy Płatnego Parkowania gdyż opłatę taką przy pomocy karty płatniczej będzie można wnieść bezpośrednio w urządzeniu. Również w tym przypadku stosowane będą kody QR co pozwoli usprawnić i znacznie ułatwić wnoszenie opłaty za pomocą parkometru, a przy okazji wyeliminuje błędy i pomyłki jakie zdarzają się przy ręcznym wprowadzaniu informacji.

Uwagę przyciąga duży lecz tworzący estetyczną i harmonijną całość panel solarny. Warto pamiętać, że parkometr zasilany jest wyłącznie energią słoneczną. Jest, zatem urządzeniem przyjaznym środowisku nieemitującym substancji szkodliwych. Pomimo zastosowania nowoczesnych parametrów i nowych funkcji urządzenie nie wymaga stosowania zewnętrznych przyłączy.

Parkometr działa domyślnie w języku polskim, jednak w każdej chwili istnieje możliwość przełączenia go na funkcjonowanie w językach obcych. Urządzenie pokryto specjalną farbą i lakierem zwiększającym jego odporność na graffiti, promieniowanie UV oraz korozje.

W parkometrze można płacić zarówno bilonem o nominałach od 10 groszy do 5 złotych, jak i kartami płatniczymi w tym zbliżeniowymi.

Nowością jest możliwość płacenia z wykorzystaniem urządzeń obsługujących technologie NFC stosowaną m. in. w telefonach komórkowych.

Prowadzone testy pokażą na ile bez zagrożenia dla ciągłości pracy Parkometru możliwe będzie wprowadzanie kolejnych rozwiązań zapewniających podnoszenie jakości świadczonych usług i poziomu komfortu klienta strefy płatnego parkowania.

<- Powrót do aktualności