KOMUNIKAT !!!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020r. obsługę strefy płatnego parkowania w Krakowie przejął Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Tym samym wszelkie aktualne informacje dotyczące strefy, w tym numeru kontaktowe telefonów, dostępne są na stronie internetowej:

zdmk.krakow.pl

Jednocześnie przypominamy, że korespondencję dotyczącą strefy należy kierować na adres poczty elektronicznej:

strefa@zdmk.krakow.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa,
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków


Miejska Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

Nowe usługi testowanego w Krakowie parkometru

Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. rozszerzyła właśnie zakres usług oferowanych przez testowany obecnie najnowocześniejszy w Polsce i jedyny taki w Europie parkometr. O zaletach nowych rozwiązań mogą już przekonać się kierowcy parkujący w rejonie Placu Św. Ducha.

Jest to kolejny etap w konsekwentnym dążeniu Spółki do wdrażania innowacyjnych rozwiązań podnoszących jakość świadczonych usług. Wyposażenie parkometru w czytnik kodów QR jest autorskim, zainicjowanym przez Spółkę rozwiązaniem. Na potwierdzeniu wniesienia opłaty nadrukowywany jest kod QR zwierający numer rejestracyjny pojazdu. Przy kolejnej transakcji kierowca może wykorzystać taki bilet i bez używania klawiatury wprowadzić numer swojego wielośladu. Pozwala to na wyeliminowanie nielubianego przez kierowców ręcznego wpisywania numeru rejestracyjnego. Niezależnie od powyższego na bilecie można umieścić dowolny tekst czy grafikę. Aktualnie drukowana grafika promuje zakup eAbonamentów, a towarzyszący jej kod QR odsyła do instrukcji, która w atrakcyjnej graficzno-opisowej formie informuje, w jaki sposób skorzystać, z wdrożonego przez Spółkę sklepu internetowego.

Parkomat miejsce czytnika kodów QR
Czytelny piktogram wskazuje miejsce czytnika kodów QR

Jednak głównym celem, który przyświecał wyposażeniu parkometru w czytnik kodu QR było stworzenie warunków dla sprawnego i niezwodnego opłacania zawiadomień (wystawionej opłaty dodatkowej). Temu ma służyć możliwość skanowania kodów graficznych umieszczonych na wystawionych przez kontrolerów zawiadomieniach.

Czemu jeszcze służyć mają oferowane rozwiązania? Przede wszystkim konsekwentnemu dążeniu Spółki do minimalizowania roli Biura Strefy Płatnego Parkowania. Wykorzystanie popularności kodów graficznych do zapisywania w nich dowolnych informacji pozwala przyśpieszyć wykonywaną operację oraz wykluczyć ryzyko błędnie wprowadzanego numeru opłaty dodatkowej czy numeru rejestracyjnego pojazdu, a w przyszłości wdrożyć inne równie praktyczne rozwiązania.

<- Powrót do aktualności