KOMUNIKAT !!!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020r. obsługę strefy płatnego parkowania w Krakowie przejął Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Tym samym wszelkie aktualne informacje dotyczące strefy, w tym numeru kontaktowe telefonów, dostępne są na stronie internetowej:

zdmk.krakow.pl

Jednocześnie przypominamy, że korespondencję dotyczącą strefy należy kierować na adres poczty elektronicznej:

strefa@zdmk.krakow.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa,
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków


Miejska Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

Informacja o podpisaniu umowy

W dniu 9.11.2017 roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, podpisano umowę z Wykonawcą na zaprojektowanie i budowę parkingu P+R "Mały Płaszów". Wykonawcą jest krakowska firma AG SYSTEM Sp. z o.o.

Wykonawca będzie miał 290 dni na realizację zamówienia licząc od momentu podpisania umowy. Oznacza to, że kierowcy będą mogli skorzystać z parkingu latem przyszłego roku.
Parking P+R "Mały Płaszów" będzie zlokalizowany na działkach gminnych przy ulicy Lipskiej naprzeciwko pętli tramwajowej Mały Płaszów. Wjazd na parking planowany jest od ulicy Bagrowej. W ramach inwestycji powstanie ok. 160 miejsc postojowych. Z parkingu za darmo będą korzystać osoby posiadające bilety okresowe komunikacji miejskiej. Z kolei osoby, które takich biletów nie posiadają, będą płaciły za postój. Bilet ten będzie jednak uprawniał do korzystania z komunikacji miejskiej.
Nowy parking będzie wyposażony w elementy dynamicznej informacji pasażerskiej. Przy ulicach dojazdowych do parkingu umieszczone zostaną tablice informujące w czasie rzeczywistym o ilości wolnych miejsc parkingowych. Przy pętli tramwajowej znajdą się natomiast rozwiązania przyjazne dla rowerzystów. Chodzi o przestrzeń, gdzie będzie można zostawić jednoślady i w dalszą podróż udać się komunikacją publiczną. Aby zapewnić lepszą ochronę, miejsca dla rowerów będą zadaszone, oświetlone, wyposażone w stojaki, a także objęte zostaną monitoringiem wizyjnym. W ramach inwestycji zostanie również wybudowane nowe przejście dla pieszych i rowerów przez ulicę Lipską wraz z sygnalizacją świetlną.

<- Powrót do aktualności