KOMUNIKAT !!!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020r. obsługę strefy płatnego parkowania w Krakowie przejął Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Tym samym wszelkie aktualne informacje dotyczące strefy, w tym numeru kontaktowe telefonów, dostępne są na stronie internetowej:

zdmk.krakow.pl

Jednocześnie przypominamy, że korespondencję dotyczącą strefy należy kierować na adres poczty elektronicznej:

strefa@zdmk.krakow.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa,
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków


Miejska Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności także na Parkingu „Stare Podgórze”

Europejski Tydzień Zrównoważonej MobilnościMiejska Infrastruktura Sp. z o.o. włączyła się w organizację Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności. Z tej okazji w dniach od 17 do 22 września obniżeniu ulegną ceny postoju na parkingu „Stare Podgórze”.


1,5 zł za pierwszą i kolejną godzinę parkowania, 1,00 zł za pierwsze 30 minut. Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. wprowadza obniżkę do 50% za postój w parkingu „Stare Podgórze”. Promocja na parkowanie obowiązuje od 17 do 22 września, co zbiega się z Europejskim Tygodniem Zrównoważonej Mobilności. Nie bez znaczenie jest też plan wprowadzenia w tym okresie ograniczeń w postoju na Kazimierzu. Zlokalizowany w sąsiedztwie Kazimierza parking „Stare Podgórze” stanowi znakomitą alternatywę dla osób, które będą chciały dojechać w ten rejon miasta.

<- Powrót do aktualności