KOMUNIKAT !!!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020r. obsługę strefy płatnego parkowania w Krakowie przejął Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Tym samym wszelkie aktualne informacje dotyczące strefy, w tym numeru kontaktowe telefonów, dostępne są na stronie internetowej:

zdmk.krakow.pl

Jednocześnie przypominamy, że korespondencję dotyczącą strefy należy kierować na adres poczty elektronicznej:

strefa@zdmk.krakow.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa,
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków


Miejska Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

Coraz bliżej wdrożenia elektronicznego systemu informacji o wolnych miejscach postojowych

Już niedługo system dynamicznej informacji pomoże kierowcom w znalezieniu wolnego miejsca postojowego. Pilotażowo obejmie on swoim zasięgiem kilka ulic Szlak, Warszawską, Ogrodową i część Placu Matejki, a także parkingi „Przy Muzeum” i „Stare Podgórze”. Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. ogłosiła przetarg na wykonanie „Systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych w strefie płatnego parkowania w Krakowie”.

System informacji o wolnych stanowiskach postojowych ma za zadanie informować i naprowadzać kierowców na wolne miejsca w ulicach objętych systemem. Informacja taka dostępna będzie poprzez dedykowaną aplikację dostępną na urządzeniach mobilnych, a także na tablicach zmiennej treści umieszczonych przed wjazdem na te ulice.

Dostarczone rozwiązanie ma być podstawą budowy w Krakowie platformy informującej o dostępnej ofercie miejsc postojowych, nie tylko w obszarze strefy płatnego parkowania ale również w innych miejscach takich jak parkingi naziemne i podziemne w tym również te funkcjonujące w systemie Park&Ride. Dlatego założeniem jest, że dostarczone rozwiązanie będzie otwarte pozwalające w przyszłości na objęcie systemem kolejnych ulicach i parkingów.

W ramach pilotażu, system informacji o wolnych stanowiskach postojowych obejmie ulice Szlak, Warszawską, Ogrodową i plac Matejki (część stanowiąca przedłużenie ul. Warszawskiej). W ramach zamówienia planowane jest zamontowanie łącznie ok. 284 sensorów bezprzewodowych i 2 tablice z dynamiczną informacją. Informacja wizualna na tablicach będzie stanowić jedynie element uzupełniający. Podstawowym źródłem informacji o dostępności miejsc postojowych ma być aplikacja instalowana na urządzeniach mobilnych, posiadająca funkcje naprowadzania na wolne miejsca postojowe. W pierwszym etapie do systemu włączone będą też dwa miejskie parkingi „Parking Stare Podgórze” oraz „Parking przy Muzeum”.

System informacji o wolnych stanowiskach postojowych w strefie płatnego parkowania w Krakowie powinien służyć kierowcom już w I kwartale 2017 r.

<- Powrót do aktualności