Zapytania ofertowe

Sporządzenie biznesplanu dla projektu: "Budowa parkingu miejskiego Grzegórzki".

Opracowanie koncepcji, kosztorysu oraz wizualizacji otwartego parkingu publicznego (w dwóch wariantach: dwukondygnacyjny oraz naziemny (jednokondygnacyjny) w obrębie nowobudowanej estakady kolejowej w rejonie przystanku Grzegórzki.

Świadczenia usługi polegającej na pobieraniu opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w Krakowie z wykorzystaniem telefonu komórkowego.

Usługi polegające na doradztwie finansowym w zakresie bieżącej działalności Miejskiej Infrastruktury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Świadczenie usług polegających na dozorze i ochronie osób i mienia, pełnieniu funkcji portierskiej, wraz z podjęciem, w przypadku zagrożenia, natychmiastowych działań przez grupę interwencyjną. Ochronie podlegać będą pomieszczenia znajdujące się w nieruchomości położonej przy ul. W. Reymonta 20 w Krakowie, w szczególności pomieszczenie przeznaczone na Biuro Strefy Płatnego Parkowania wraz z jego wyposażeniem.

Świadczenia usługi polegającej na pobieraniu opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w Krakowie z wykorzystaniem telefonu komórkowego.

Świadczenie usług polegających na kompleksowym utrzymaniu czystości pomieszczeń zajmowanych oraz użytkowanych przez Zamawiającego znajdujących się w Krakowie przy ul. W. Reymonta 20.

Świadczenie usług polegających na:
- Utrzymaniu w czystości parkingu wielopoziomowego o powierzchni 5 385m2, położonego w Krakowie przy ul. Jana Zamoyskiego 17, funkcjonującego pod zwyczajową nazwą „Parking Stare Podgórze”,
- Utrzymaniu w czystości parkingu podziemnego o powierzchni 4 406,24m2, położonego w Krakowie przy ul. Focha, funkcjonującego pod zwyczajową nazwą „Parking przy Muzeum”.

Świadczenie usług polegających na dozorze, ochronie osób i mienia, pełnieniu funkcji portierskiej, wraz z podjęciem, w przypadku zagrożenia, natychmiastowych działań przez grupę interwencyjną.

Dostawa samochodu osobowego z rozsuwanymi drzwiami dla Miejskiej Infrastruktury Sp. z o.o.

Opracowanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji/studium Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego „Bronowice”, w nawiązaniu do istniejącego układu tramnsportu zbiorowego, infrastruktury drogowej i budowanych przystanków kolejowych na liniach PKP PLK SA, który jest budowlanym zamierzeniem inwestycyjnym p.n.: „Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy „Bronownice” (na który składa się m. in.: terminal autobusowy, wielopoziomowy parking w systemie „Parkuj i Jedź (Park&Ride), przystanki tramwajowe i autobusowe)” zlokalizowanym wewnątrz łącznicy drogowej w rejonie skrzyżowania ul. Armii Krajowej - ul. Bronowicka – ul. Balicka” wraz z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego z wstępnym określeniem kosztów inwestycji, uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzji środowiskowej) i uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „ULICP”.

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) pod nazwą „Mały Płaszów” – na terenie miasta Krakowa wraz z dojazdami i infrastrukturą wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a także uzyskaniem ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub uzyskaniem ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na świadczenie usługi polegającej na pobieraniu opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w Krakowie z wykorzystaniem telefonu komórkowego.

Na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w 2016 roku dla Miejskiej Infrastruktury Sp. z o.o. w Krakowie.