Aby uniknąć kolejek w Biurze Strefy Płatnego Parkowania zachęcamy do zakupu abonamentu postojowego za pośrednictwem sklepu eabonamenty.mi.krakow.pl

Od dnia 4 maja 2015 r. Spółka wprowadza nowe wzory abonamentów postojowych.
Ich główną zaletą jest spójna, atrakcyjna i przejrzysta forma graficzna oraz zastosowane nowe, skuteczniejsze zabezpieczenia.

ABONAMENTY INTERNETOWE

• OGÓLNODOSTĘPNE (P):

• MIESZKAŃCA STREFY (P1, P2, P3, P4, P5, P6I, P6II, P6III, P6IV, P6V, P7, P8):

ABONAMENTY TRADYCYJNE

• OGÓLNODOSTĘPNE (P):

• MIESZKAŃCA STREFY (P1, P2, P3, P4, P5, P6I, P6II, P6III, P6IV, P6V, P7, P8):

  • • OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (N):

    • MIKROPRZEDSIĘBIORCY LUB WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE JEJ ADMINISTRATOREM (M1, M2, M3, M4, M5, M6I, M6II, M6III, M6IV, M6V, M7 i M8):

    • INSTYTUCJONALNY (P1-P8) wydawany dla pojazdów będących własnością instytucji sektora finansów publicznych, organizacji społecznych, wyznaniowych, politycznych związków i organizacji zawodowych mających siedzibę na terenie strefy płatnego parkowania:

    • Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM LUB HYBRYDOWYM:

    • REWERS ABONAMENTU taki sam dla wszstkich rodzajów: