Aby uniknąć kolejek w Biurze Strefy Płatnego Parkowania zachęcamy do zakupu abonamentu postojowego za pośrednictwem sklepu eabonamenty.mi.krakow.pl

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA w Krakowie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–20.00

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017r. poz. 3972) karta parkingowa osoby niepełnosprawnej uprawnia do bezpłatnego parkowania wyłącznie w miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób (tzw. „kopertach").

W związku z faktem, iż karta parkingowa nie zwalnia osób niepełnosprawnych z opłaty za parkowanie w SPP na terenie miasta Krakowa, oznacza to, że za postój w innych miejscach w strefie osoby niepełnosprawne zobowiązane są uiszczać stosowne opłaty, z uwzględnieniem możliwości wykupienia zniżkowego abonamentu osoby niepełnosprawnej (typu N za 2,50 zł/m-c).

Abonament postojowy osoby niepełnosprawnej typu „N” wydawany jest wyłącznie dla jednego pojazdu przy spełnieniu warunków określonych ppkt. 3.3 zał. nr 2 do uchwały nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6.07.2011 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017r. poz. 3972).

Wniosek o wydanie abonamentu osoby niepełnosprawnej (pdf).

Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla niepełnosprawnych.

wzór karty parkingowej osoby niepełnosprawnej

Zmiana wyglądu karty parkingowej osoby niepełnosprawnej - informacje szczegółowe (pdf).