Aby uniknąć kolejek w Biurze Strefy Płatnego Parkowania zachęcamy do zakupu abonamentu postojowego za pośrednictwem sklepu eabonamenty.mi.krakow.pl

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA w Krakowie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–20.00

Obowiązujące akty prawne regulujące działanie strefy płatnego parkowania w Krakowie:


Ustawy:


PDF - USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH z dnia 21 marca 1985r.: (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 Ogłoszony: 2016-09-09).


Akty prawa miejscowego:


PDF - UCHWAŁA NR XXI/229/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 3972 Ogłoszony: 2017-06-09).