Aby uniknąć kolejek w Biurze Strefy Płatnego Parkowania zachęcamy do zakupu abonamentu postojowego za pośrednictwem sklepu eabonamenty.mi.krakow.pl

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA w Krakowie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–20.00

Obowiązujące akty prawne regulujące działanie strefy płatnego parkowania w Krakowie:


Ustawy:


PDF - USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH z dnia 21 marca 1985r.: (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 Ogłoszony: 2016-09-09).


Akty prawa miejscowego:


PDF - UCHWAŁA NR XXI/229/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 Nr 363 poz. 3099 Ogłoszony: 2011-07-20).


PDF - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 11.08.2011 r. (nr WN.II.4131-1-57-11) stwierdzające nieważność uchwały w części tj. w zakresie § 3 ust. 9 uchwały. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 Nr 410 poz. 3816 Ogłoszony: 2011-08-30).


PDF - UCHWAŁA NR XXIV/318/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r. Nr 457, poz. 4398 Ogłoszony 2011-09-27).)


PDF - UCHWAŁA NR LII/696/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych o płat z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 r. poz. 3882 Ogłoszony 2012-08-03).


PDF - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2013 r., sygn. I OSK 1418/13.


PDF - UCHWAŁA NR LXXII/1051/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r. poz. 3375 Ogłoszony 2013-05-08).


PDF - UCHWAŁA NR XCVI/1443/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 r. poz. 566 Ogłoszony 2014-01-30).


PDF - Uchwała Nr CXXI/1903/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r.w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 r. poz. 6520 Ogłoszony 2014-11-18).


PDF - Rozstrzygnięcie nadzorcze NR WN-II.4131.1.46.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr CXXI/1903/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat z późn. zm. – zapisu § 1 ust. 2 pkt 6 w zakresie w jakim nadaje nowe brzmienie pkt 3 załącznika ppkt 3.2.1 lit. d), a konkretnie jego części, tj. w zakresie słów: „zawartej w formie aktu notarialnego”. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 poz. 7130 Ogłoszony: 2014-12-11).