Praca

Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko:


Inspektora ds. kontroli i nadzoru parkingów oraz spraw administracyjnych.


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - pdf