Budowa parkingów w systemie „Parkuj i jedź”

Realizując założone cele, których efektem ma być m.in. poprawa kwestii deficytu miejsc parkingowych
w Krakowie, a także wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. rozpoczęła proces inwestycyjny, związany z realizacją w systemie „Parkuj i jedź” trzech (3) parkingów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących pętli tramwajowych na osiedlach „Kurdwanów”, „Mały Płaszów” oraz „Bieżanów”. Pierwszy etap obejmuje opracowanie wielobranżowych koncepcji, dokonanie niezbędnych uzgodnień, uzyskanie ostatecznych decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, ostatecznych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla każdego z parkingów.

Z myślą o potrzebach osób podróżujących rowerem zaprojektowane zostaną również miejsca, w których rowerzysta będzie mógł zostawić swój jednoślad i w dalszą podróż udać się komunikacją publiczną. Aby zapewnić lepszą ochronę pozostawionym rowerom, miejsca te będą zadaszone, oświetlone, wyposażone w stojaki rowerowe pozwalające na przymocowanie ramy roweru i kół do stojaka, a także objęte zostaną monitoringiem wizyjnym.

Nie zapominamy także o użytkownikach pojazdów elektrycznych. Z myślą o tej grupie zapewnione zostaną punkty ładowania pojazdów elektrycznych.

Parkingi wyposażone będą również w elementy dynamicznej informacji pasażerskiej. Dzięki czemu w trakcie lub po zaparkowaniu pojazdu przyszły pasażer uzyska informację o czasie odjazdu najbliższego tramwaju. Przy ulicach dojazdowych do parkingów umieszczone zostaną tablice informujące w czasie rzeczywistym o ilości wolnych miejsc parkingowych.

Istotą funkcjonowania systemu „parkuj i jedź” jest przejęcie przez transport publiczny większości podróży wykonywanych samochodami osobowymi z obszarów zewnętrznych do Krakowa, a w szczególności do centrum miasta. Atrakcyjna oferta, sprawna komunikacja publiczna oraz możliwość kontynuowania podróży na podstawie biletu parkingowego, stanowić ma dla użytkowników zachętę i rekompensatę za ograniczoną dostępność wjazdu samochodem do centrum miasta. Lokalizowanie parkingów realizowanych w tym systemie bezpośrednio przy przystankach początkowych (pętlach tramwajowych) ma dodatkowo uatrakcyjnić ofertę i stanowić alternatywę, a także sposób na podróżowanie po mieście.