Inwestycja Bronowice

Parking P+R "Bronowice" wraz z zintegrowanym węzłem przesiadkowym zlokalizowany będzie na działce gminnej wewnątrz dwupoziomowego skrzyżowania ulicy Bronowickiej i ulicy Armii Krajowej.

Wjazd na parking z ulicy Armii Krajowej i ulicy Bronowickiej.

Zaprojektowane przez Spółkę rozwiązanie jest kolejnym przykładem integracji przestrzennej i funkcjonalnej miejskiego podsystemu transportu zbiorowego z innymi podsystemami w tym przypadku parkingu przesiadkowego na środki komunikacji tramwajowej, autobusowej oraz Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej SKA.