Miejska Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

Wkrótce nowe parkometry – to kolejne inwestycje realizujące ideę Miasta Inteligentnego.

Dążąc do ciągłej poprawy jakości i efektywności zarządzania strefą płatnego parkowania Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. ogłosiła przetarg na dostawę 116 nowoczesnych parkometrów.

W ogłoszonym zamówieniu istotnymi parametrami, decydującymi o wyborze oferty są kryteria innowacyjności oraz aspekty środowiskowe. W ramach kryterium innowacyjności dodatkowo punktowane będą parkometry posiadające kolorowy ekran reagujący na dotyk (ang. touchscreen) oraz wyposażone w moduł umożliwiający monitoring jakości powierza w zakresie różnych substancji w tym pyłu PM10. Natomiast kryterium środowiskowe promuje produkty wytworzone z minimum 85% materiałów nadających się do ponownego wykorzystania, oraz dostarczone w opakowaniu nadającym się do recyklingu.

Ogłoszony przetarg na zakup parkometrów to kolejne postępowanie prowadzone przez Spółkę Miejska Infrastruktura realizujące ideę miasta inteligentnego, w którym Spółka oprócz rozwiązań innowacyjnych dużą uwagę przywiązuje do aspektów ekologicznych.

Konsekwentne dążenie Spółki do wyznaczania nowych standardów, wdrażanie innowacji, wprowadzanie rozwiązań zapewniających podnoszenie jakości świadczonych usług i poziomu komfortu klienta strefy płatnego parkowania sprawiły, że zarządzana przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. krakowska strefa płatnego parkowania postrzegana jest za najbardziej innowacyjną w Polsce.

<- Powrót do aktualności