KOMUNIKAT !!!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020r. obsługę strefy płatnego parkowania w Krakowie przejął Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Tym samym wszelkie aktualne informacje dotyczące strefy, w tym numeru kontaktowe telefonów, dostępne są na stronie internetowej:

zdmk.krakow.pl

Jednocześnie przypominamy, że korespondencję dotyczącą strefy należy kierować na adres poczty elektronicznej:

strefa@zdmk.krakow.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa,
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków


Miejska Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

KOMUNIKAT !!!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020r. obsługę strefy płatnego parkowania w Krakowie przejął Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Tym samym wszelkie aktualne informacje dotyczące strefy, w tym numeru kontaktowe telefonów, dostępne są na stronie internetowej:

zdmk.krakow.pl

Jednocześnie przypominamy, że korespondencję dotyczącą strefy należy kierować na adres poczty elektronicznej:

strefa@zdmk.krakow.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa,
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków


Zmiana stawek opłat postojowych w obszarze płatnego parkowania

Uprzejmie informujemy, że w związku z Uchwałą XXIII/456/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. od dnia 15 grudnia 2019 r. zmianie uległa wysokość opłat postojowych oraz kwota minimalna opłaty za postój, która wynosi 2 zł. Zmieniły się stawki opłat godzinowych oraz ceny niektórych typów abonamentów - bez zmian pozostała cena abonamentu postojowego dla mieszkańca oraz osoby niepełnosprawnej.

Wszystkie aktualne stawki opłat postojowych dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce - Stawki opłat.

Informacja w spawie błędnego wybierania podstref w systemach płatności mobilnych

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi omyłkowo wniesionych opłat za postój na terenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania informujemy, że otrzymane przez Spółkę reklamacji będą uwzględnione. Wystawione zawiadomienia o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej, w sprawach w których korzystający ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania powołują się na mylne wniesienie opłaty za postój za pośrednictwem systemów płatności mobilnych zostaną anulowane.

W opisanej powyżej sytuacji należy mieć na uwadze, że korzystający ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania dokonali opłat za postój w obszarze strefy, a zatem wykonali spoczywający na nich obowiązek. Opłata została wniesiona we właściwej wysokości z przeznaczeniem na postój w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w Krakowie a co za tym idzie, w żaden sposób nie uszczuplono dochodów gminy.

Jednocześnie informujemy, iż od 15 grudnia 2019 roku, opłata w poszczególnych podstrefach będzie zróżnicowana (Podstrefa A – 6,00 zł, Podstrefa B – 5,00 zł, Podstrefa C – 4,00 zł), a tym samym opłata wniesiona w danej podstrefie oznaczać będzie wniesienie opłaty wyłącznie w sektorach należących tylko do tej podstrefy. Tym samym błędne wybranie podstrefy będzie traktowane jako brak wniesienia opłaty, co będzie podstawą do wystawienia zawiadomienia.

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że od dnia 22 września br. w związku ze zmianą Uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. warunkiem zerowej stawki opłat dla osób niepełnosprawnych parkujących w miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób (tzw. „kopertach”) jest wyłożenie za szybą pojazdu oryginału karty parkingowej w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności. Tym samym nieumieszczenie oryginału karty parkingowej za szybą pojazdu lub jej niewłaściwe wyłożenie będzie skutkować wystawieniem zawiadomienia o opłacie dodatkowej w kwocie 150 zł. oraz brakiem możliwości anulowania takiego zawiadomienia pomimo okazania jej oryginału na etapie reklamacji.

Jednocześnie informujemy, że osoby niepełnosprawne mogą nabyć zniżkowy abonament postojowy uprawniający do postoju w całej strefie przy spełnieniu warunków określonych w uchwale Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. (ze zm.).

Informacja o zmianie uchwały o SPP

Uprzejmie informujemy, iż w związku z Uchwałą XXIII/456/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat zmianie ulegnie obszar odpłatności za postój i wysokość opłaty dodatkowej jak również dni pobierania opłaty z dniem 22 września 2019 roku.

Dodatkowo informujemy, że opłata pobierana będzie od poniedziałku do soboty w dni robocze, w godz. 10.00 - 20.00. Opłata dodatkowa będzie wynosiła 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).
Jednocześnie informujemy, że pomimo takiej samej wysokości opłat za pierwszą i kolejne godziny postoju we wszystkich podstrefach opłata wniesiona w danej podstrefie oznacza wniesienie opłaty wyłącznie w sektorach należących tylko do tej podstrefy. Korzystający z różnych podstref zobowiązani są do opłacenia postoju w każdej z tych stref osobno. Zasada ta odnosi się zarówno do opłat w parkomatach jak i płatności mobilnych.
W związku z poszerzeniem obszaru płatnego parkowania przypominamy, że każdy abonament obowiązuje wyłącznie na obszarze na który został wydany, zgodnie z obowiązującymi w dniu jego wystawienia granicami strefy lub podstrefy.

Zapraszamy także do zapoznania się z mapą rozszerzonej Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie zamieszczoną na stronie: BIP Kraków Mapka SPP.

Przypominamy, że postój można opłacić za pośrednictwem:

Otwarcie P+R "Mały Płaszów"

W dniu 16 kwietnia została formalnie zakończona i odebrana budowa parkingu P+R Mały Płaszów. W dniu 19 kwietnia parking będzie udostępniony użytkownikom.

Coraz więcej parkujących aut na Parkingu Stare Podgórze!

Odnotowujemy, że wyraźnie wzrosła ilość samochodów, które kierowcy pozostawiają na miejscach postojowych tego parkingu. W drugiej połowie 2018 roku wprowadzone zostały atrakcyjne abonamenty czasowe oraz rozmieszczone na sąsiadującym budynku klubu KS Korona banery reklamujące parking. Mamy nadzieję, że Państwo się do tego parkingu przekonują i ten pozytywny trend się utrzyma.

Ankieta dotycząca Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety dotyczącej Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie. Zebrane informacje pozwolą nam poznać Państwa opinie i oczekiwania w zakresie obecnych i przyszłych rozwiązań dotyczących SPP.

Zmiana zasad postoju pojazdów samochodowych z wykupionymi abonamentami dla podstref P6IV i P6V

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przebudową ciągu drogowo-torowego na ulicach: Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej oraz przyjętą Uchwałą Nr CXIV/3007/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. abonamenty postojowe wykupione dla podstrefy P6IV i P6V stanowią dowód wniesienia opłaty za postój w obu tych podstrefach. Zasada ta obowiązuje od 9 listopada 2018 r. do dnia ważności abonamentu ale nie dłużej niż do 21 września 2019 r.

Prace nad dostosowaniem systemu parkingowego P+R Czerwone Maki

Na Parkingu P+R Czerwone Maki są prowadzone prace nad dostosowaniem systemu parkingowego do obsługi różnych elektronicznych nośników, na których jest zapisany bilet komunikacji miejskiej uprawniających do korzystania z parkingów typu P+R. W chwili obecnej bez problemów mogą korzystać z parkingu osoby dysponujące Krakowską Kartą Miejską (KKM) z aktualną ważnością. Dla tych z Państwa, którzy dysponują innymi nośnikami zwracamy się z prośbą aby w przypadku braku reakcji ze strony systemu na wjeździe (szlaban się nie podnosi) zgłaszali niezwłocznie ten fakt do pracownika obsługi na numer telefonu 12 3418521 lub 885 982 843. Po sprawdzeniu ważności karty KKM będą mogli Państwo skorzystać nieodpłatnie z parkingu.

Za czasowe utrudnienia przepraszamy. Dokładamy wszelkich starań by prace nad wdrożeniem nowego systemu skończyły się możliwie szybko.

"Abonament 200-godzinny" na Parkingu Stare Podgórze

Uchwała Zarządu Miejskiej Infrastruktury Spółka z o.o. z dniem 15 października na Parkingu Stare Podgórze wprowadzono nowy abonament pod nazwą "Abonament 200-godzinny"
w cenie 100 zł. uprawniający do wykorzystania 200 godzin parkowania w okresie 30 dni począwszy od dnia zakupu. Abonament wprowadza się na okres od 15.10.2018 do 31.03.2019. Ilość abonamentów jest ograniczona. Jedna osoba na wskazany numer pojazdu może zakupić tylko jeden taki abonament w okresie 30 dni.
Przypominamy, że w ofercie mamy też abonament nocny aktualnie w promocyjnej cenie 100 zł. Promocja trwa do 31.12.2018.

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że w związku z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa w dniu 29 sierpnia 2018r. uchwały CVIII/2809/18 w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie administratorem Twoich danych osobowych w zakresie dotyczącym strefy płatnego parkowania w Krakowie oraz zarządzania parkingami na terenach stanowiących własność i pozostającymi we władaniu Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z ustawą o drogach publicznych od dnia 1 listopada 2018 r. jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa ZDMK.

Ponadto podajemy aktualne dane kontaktowe inspektora ochrony danych:  

"Uspokojenie ruchu kołowego w śródmieściu Krakowa"

Z dniem 1 października 1988 w Krakowie wszedł w życie projekt Rady Narodowej Miasta Krakowa "Uspokojenie ruchu kołowego w śródmieściu Krakowa" co zapoczątkowało płatne parkowanie w Krakowie. Nasze miasto należało do prekursorów takich rozwiązań w Polsce. W rocznicę tego wydarzenia w dniach 4-5 października Miejska Infrastruktura wspólnie z Politechniką Krakowską organizuje konferencję pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Pana Prof. Jacka Majchrowskiego – "30 lat uspokojenia ruchu i płatnego parkowania w Krakowie".

Miejsca postojowe dla Klientów MI

Dla Klientów Miejskiej Infrastruktury Sp. z o. o. – przyjeżdżających załatwić swoje sprawy do
Biura Strefy Płatnego Parkowania zostało udostępnione 10 bezpłatnych, niestrzeżonych miejsc postojowych, w tym przeznaczonych również dla osób niepełnosprawnych. Znajdują się one na al. 3-go Maja ( 5 stanowisk ) oraz na ul. W. Reymonta ( 5 stanowisk). Ich położenie można zobaczyć na naszej stronie internetowej na podstronie kontakt BSPP.

Zgłosiliśmy nieprawidłowości w Strefie Płatnego Parkowania do prokuratury

Spółka Miejska Infrastruktura informuje, że w toku regularnych działań kontrolnych ujawniła nieprawidłowości w rozliczaniu bilonu pobieranego z parkometrów. W konsekwencji uruchomienia wewnętrznych procedur potwierdzone zostały informacje uzyskane od odpowiedzialnego za te czynności kierownika. Przyznał się on do udziału w tym procederze i został dyscyplinarnie zwolniony. Zarząd złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury w dniu 28 sierpnia.

Nieprawidłowości w rozliczaniu bilonu zostały wykryte w ramach wewnętrznych działań w Spółce. W toku regularnych kontroli pracy poszczególnych działów ujawnione zostały niedobory bilonu w stosunku do zapisów systemu.

Zarząd spółki Miejska Infrastruktura podejrzewa, że jeden z pracowników naraził na straty budżet miasta, dokonując nieprawidłowych rozliczeń bilonu wyciąganego z parkometrów. Przeprowadzone działania kontrolne wykazały, że kierownik nadzorujący procedury opróżniania urządzeń poboru opłat, poza systemem dokonywał nieautoryzowanych operacji finansowych. Czynności opróżniania parkometrów wykonywane są przez pracownika Spółki i równolegle przez pracownika specjalistycznej firmy, która konwojuje, przelicza bilon i przelewa zebrane środki na konto gminy Kraków. Wezwany do wyjaśnień kierownik przyznał się do złamania procedur i wyprowadzenia pieniędzy w kwocie ok. 10 tys. zł.

Po stwierdzeniu pierwszych nieprawidłowości Zarząd Spółki zlecił dalszą kontrolę. W jej toku ujawniono, że ten sam kierownik odpowiedzialny był za rozliczanie pieniędzy z testowego parkometru. Kaseta z pieniędzmi z tego urządzenie różniła się od kaset z pozostałych tysiąca parkomatów. Była więc przewożona i rozliczana w odrębny sposób. Z tego mógł skorzystać nieuczciwy pracownik, który część środków z testowego urządzenia wyprowadzał z systemu.

Nas dzień dzisiejszy kontrola nie wykazała, by w procederze uczestniczyli inni pracownicy Spółki. W przypadku zakończenia kontroli i wskazania innych odpowiedzialnych osób, Zarząd podejmie decyzję o ich zwolnieniu z pracy i skierowaniu sprawy do prokuratury.

Obecnie Spółka przygotowała i wprowadziła udoskonalone procedury rozliczania bilonu, które uszczelnią system, by uniknąć podobnej sytuacji w przyszłości.

Wymiana torowiska na estakadzie-pętli tramwajowej nad parkingiem P+R Kurdwanów.

Aktualnie prowadzone są prace związane z wymianą całego torowiska znajdującego się na estakadzie, pod którą jest zlokalizowana część parkingu P+R Kurdwanów. Ta część parkingu została czasowo wyłączona. Zostanie ponownie włączona z końcem września 2018.
W związku z rozpoczętą budową Trasy Łagiewnickiej został zamknięty odcinek ulicy Witosa od skrzyżowania ulic Zbigniewa Herberta i Jerzego Turowicza do skrzyżowania z ul. Porucznika Halszki i ul. Beskidzką. Dojazd na parking przez ustanowione objazdy.

Rusza realizacja budowy Parkingu P+R "Mały Płaszów".

Procedury administracyjne zostały zakończone pomyślnie.
 W dniu 02.08.2018 została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. W dniu 09.08.2018 wysłano zawiadomienie do PINB o rozpoczęciu budowy oraz przekazano teren Wykonawcy parkingu, którym jest krakowska firma
 AG SYSTEM Sp. z o.o. W dniu 16.08.2018 rozpoczęto przekładkę sieci gazowej.
Do zasadniczych prac budowlanych Wykonawca przystąpi pod koniec sierpnia.

Uchwałą Zarządu Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. nr 6/VI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

na Parkingu Stare Podgórze został wprowadzony tzw. abonament nocny w cenie 150,00-zł obowiązujący w godz. od 17.00 do 9.00, w soboty, niedzielę przez 24 h.
W okresie od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2018 cena abonamentu nocnego wynosi 100,00-zł.
Uprawnia on do korzystania przez okres 30 dni począwszy od dnia zakupu.
Ilość abonamentów ograniczona.
Kompletna informacja na naszej stronie internetowej: mi.krakow.pl/parkingi/parking-stare-podgorze

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53 Kraków 31-586. Są one powierzone Miejskiej Infrastrukturze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków i są przetwarzane w zakresie niezbędnym do obsługi Strefy Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności w celu poboru opłat za postój, wydawania abonamentów postojowych, kontroli wniesienia opłat za postój, egzekucji opłaty dodatkowej z tytułu niewniesienia opłaty za postój oraz zarządzania parkingami na terenach stanowiących własność i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z ustawą o drogach publicznych w szczególności w celu obsługi systemu parkingowego wraz z monitoringiem.
W zakresie parkingów kubaturowych działających na zasadach komercyjnych administratorem Twoich danych osobowych jest Miejska Infrastruktura Sp. z o. o. z siedzibą ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Cel i zakres odpowiedni dla parkingu.
Informujemy, że:

  1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprost0owania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
  2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  6. Konsekwencją niepodania danych jest odmowa wydania wnioskowanego abonamentu postojowego lub brak możliwości skutecznego wniesienia opłaty za postój.
  7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.
  8. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią Uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail:  
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych procesora - e-mail:  

Ustawa o elektoromobilności i paliwach alternatywnych wprowadza zwolnienie pojazdu elektrycznego z obowiązku ponoszenia opłat za postój w strefie płatnego parkowania.

W związku z art.49 pkt.2 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w połączeniu z treścią art.13 ust.3 pkt.1 lit. e ustawy o drogach publicznych pojazdy elektryczne zwalnia się z obowiązku ponoszenia opłaty za postój w strefie płatnego parkowania.
Wobec braku szczegółowych przepisów dotyczących oznakowania pojazdów elektrycznych w przypadku otrzymania zawiadomienia o opłacie dodatkowej należy złożyć reklamację w Biurze Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Reymonta 20 (wejście od Parku Jordana) wraz z kserokopią dowodu rejestracyjnego (oryginał do wglądu) z którego wynika, że pojazd ten jest pojazdem elektrycznym o którym mowa w art. 2 pkt. 12 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku. (Dz. U. 2018, poz. 317).

Konsultacje społeczne inwestycji pn. "Zintegrowany węzeł przesiadkowy komunikacji publicznej Kraków – Bronowice” zostają przedłużone.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców, termin składania opinii, uwag lub propozycji dot. „Zintegrowanego węzła przesiadkowego komunikacji publicznej Kraków-Bronowice” zostaje przedłużony do dnia 31.01.2018.
Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. zaprasza osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji na indywidualne konsultacje w trakcie dyżurów prowadzonych w godz. 9-18 w dniach 26, 29 i 31.01.2018 w siedzibie Spółki przy ul. Reymonta 20 w Krakowie.
Opinie, uwagi lub propozycje można przesyłać drogą listowną na adres: Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków lub na adres e-mail:  .
Z uwagi na wagę i znaczenie poruszanego tematu, prosimy o przesyłanie zarówno opinii pozytywnych jak i negatywnych, za co z góry serdecznie dziękujemy.

Smart City - Mobilne badania i kontrola strefy płatnego parkowania w Krakowie

Miejska Infrastruktura sp. z o.o. testuje mobilny system służący do badania zachowań parkingowych i kontroli strefy płatnego parkowania.

Zmiana zasad wydawania abonamentów postojowych

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Krakowa nowej uchwały regulującej funkcjonowanie strefy płatnego parkowania w Krakowie od dnia 8 stycznia 2018 r. zmianie ulegną zasady wydawania abonamentów postojowych. W celu zapewnienia sprawnej obsługi prosimy o zapoznanie się z warunkami koniecznymi do uzyskania określonego typu abonamentu.

Konsultacje społeczne inwestycji pn. "Zintegrowany węzeł przesiadkowy komunikacji publicznej Kraków - Bronowice"

Zarząd Miejskiej Infrastruktury Sp. z o.o. w ramach konsultacji społecznych przesyła Państwu informację o planowanej inwestycji pn. "Zintegrowany węzeł przesiadkowy komunikacji publicznej Kraków - Bronowice", z prośbą o wyrażenie w tej sprawie opinii.

P+R "Kurdwanów" otwarty

W dniu 22 grudnia 2017 zakończona została budowa parkingu P+R "Kurdwanów" a 23 grudnia 2017 parking został uroczyście otwarty i udostępniony mieszkańcom i innym użytkownikom.
System P+R obejmuje obecnie trzy parkingi: Czerwone Maki, Kurdwanów i Balicka. Serdecznie zapraszamy do korzystania.

Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy w Bronowicach z dofinansowaniem UE

Unia Europejska, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 wesprze budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego i parkingu P+R w Bronowicach. Projekt uzyskał niemal maksymalną możliwą ocenę. Inwestycja zyska wsparcie w wysokości ok. 13,6 mln zł..

Informacja o podpisaniu umowy

W dniu 9.11.2017 roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, podpisano umowę z Wykonawcą na zaprojektowanie i budowę parkingu P+R "Mały Płaszów". Wykonawcą jest krakowska firma AG SYSTEM Sp. z o.o.

To już pewne, Unia Europejska wesprze budowę realizowanych przez Spółkę parkingów w systemie P+R

Unia Europejska wesprze budowę krakowskich parkingów P+R budowanych przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o.
Umowa o dofinansowanie trzech Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - ZIT podpisana została w dniu 26.09.2017 r.

Przetarg na parking P+R "Mały Płaszów" ogłoszony.

W dniu 1 września 2017 r. Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. ogłosiła przetarg na realizację w systemie "zaprojektuj i wybuduj" kolejnego parkingu typu P+R w rejonie pętli tramwajowej na Małym Płaszowie.

Prace budowlane przy realizacji P+R "Kurdwanów" na ukończeniu

W najbliższym czasie nastąpi zakończenie prac i zostanie zgłoszony do odbioru parking przy ulicy Porucznika Halszki - Parking P+R "Kurdwanów".

Ruszyła budowa parkingu - P+R "Bieżanów"

W dniu 25.07.2017 r. po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o. w celu realizacji Parkingu przy ulicy Barbary - P+R "Bieżanów". Przewidywany termin oddania parkingu do użytku to grudzień 2017.

Zmiana zarządcy dla parkingu - P+R "Czerwone Maki"

Miejska Infrastruktura Sp. z o. o. z dniem 01.07.2017 przejęła od Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu zarządzanie parkingiem P+R "Czerwone Maki".

Zakończono I etap prac związany z budową parkingu P+R "Mały Płaszów"

Uzyskano prawomocną decyzję o Ustaleniu Lokalizacji Celu Publicznego. Spółka rozpisuje przetarg na zasadach "Zaprojektuj i Wybuduj" w ramach, którego, wyłoniony Wykonawca będzie miał za zadanie opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a następnie zrealizowanie parkingu P+R "Mały Płaszów". Przewidywany termin zakończenia zadania wrzesień 2018 r.

Rozpoczęto prace budowlane związane z realizacją parkingu P+R "Kurdwanów"

W dniu 25.04.2017 r. po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, nastąpiło przekazanie placu budowy Wykonawcy w celu realizacji Parkingu P+R "Kurdwanów".

Kolejny rekordowy miesiąc Parkingów zarządzanych przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o.

Marzec to kolejny rekordowy miesiąc dla parkingów zarządzanych przez spółkę Miejska Infrastruktura. W miesiącu tym wykorzystanie parkingu „Przy Muzeum” było blisko o 100 proc. wyższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Niemniejszym zainteresowaniem wśród kierowców cieszy się parking „Stare Podgórze”.

Wkrótce rozpoczynają się prace związane z budową parkingu P+R "Kurdwanów"

Jest pozwolenie na budowę dla parkingu P+R "Kurdwanów". Prace budowlane rozpoczną się w połowie kwietnia. Obiekt pod pętlą tramwajową zapewni miejsce dla 167 pojazdów.

Zmiana organizacji ruchu na al. 3 Maja

W związku z planowaną zmianą organizacji ruchu na al. 3 Maja od dnia 13 lutego 2017 roku a tym samym likwidacji miejsc postojowych dla interesantów Biura Strefy Płatnego Parkowania uprzejmie informujemy, że dojazd i postój do siedziby BSPP możliwy będzie nadal od ul. Reymonta (na parkingu bezpośrednio przylegającym do stadionu).

Rekordowy rok miejskich parkingów

48,5 tys. kierowców skorzystało w 2016 roku z parkingów zarządzanych przez spółkę Miejska Infrastruktura. Sporym zainteresowaniem cieszą się abonamenty.

Obecnie spółka Miejska Infrastruktura zarządza dwoma parkingami: wybudowanym w 2014 roku podziemnym parkingiem „Przy Muzeum” oraz oddanym latem ub. roku naziemnym parkingiem „Stare Podgórze”. Łącznie dysponują one ok. 330 miejscami postojowymi. – Porównując dane z ubiegłego i z 2015 roku wyraźnie widać, że rośnie popularność tych obiektów. W przypadku parkingu „Przy Muzeum”, który działa już kolejny rok, zainteresowanie wzrosło o ponad 80 proc. Łącznie w roku 2016 z obu zarządzanych przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. parkingów skorzystało prawie 48,5 tys. kierowców. W tym czasie wykupiono blisko 1,4 tys. abonamentów.

Pogromcy Bazgrołów – zabytki pod szczególnym nadzorem

Od stycznia kontrolerzy strefy płatnego parkowania włączą się w akcję „Pogromcy Bazgrołów”. Podczas swojej pracy będą również zwracać uwagę, na to czy ktoś nie bazgrze po murach i elewacjach. Tego rodzaju przypadki będą zgłaszać do odpowiednich służb.

Strefę płatnego parkowania codziennie patroluje ok. 60 kontrolerów. Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. postanowiła wykorzystać potencjał tych osób również w celu dbania o wizerunek Krakowa. Aby zrozumieć znaczenie tego wydarzenia wystarczy uświadomić sobie, że obszar ich pracy obejmuje miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa. Niestety są to również miejsca, cieszące się szczególnym zainteresowaniem osób, które nie rozumieją ich znaczenia i wyjątkowej wartości.

Zintegrowany węzeł przesiadkowy „Bronowice” wraz z parkingiem P+R oraz terminalem autobusowym powstanie w Bronowicach

Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. podpisała umowę na przygotowanie dokumentacji dla parkingu P+R Bronowice. Będzie to zintegrowany węzeł przesiadkowy, z którego skorzystają kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej i aglomeracyjnej.

Kraków stawia na parkingi P+R. Już wiadomo, że kolejny powstanie w „Bieżanowie”

W przyszłym roku kierowcy będą mogli korzystać z kolejnego parkingu w systemie P+R. Tym razem Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. rozstrzygnęła przetarg na realizację inwestycji wewnątrz pętli tramwajowej w Nowym Bieżanowie.

Kolejny miesiąc wzrostu zainteresowania Parkingami zarządzanymi przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o.

Październik to kolejny rekordowy miesiąc dla parkingów zarządzanych przez spółkę Miejska Infrastruktura. W miesiącu tym wykorzystanie parkingu „Przy Muzeum” było o 120 proc. wyższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Coraz bardziej popularny wśród kierowców jest parking „Stare Podgórze”.

W październiku, w porównaniu z wrześniem, wzrosła liczba pojazdów, które zaparkowano w parkingu „Stare Podgórze” o przeszło 40 proc. i wynosiła blisko 4,4 tys. (we wrześniu ponad 3,1 tys. pojazdów). W stosunku do ubiegłego miesiąca wzrosła również o kilkadziesiąt procent liczba sprzedanych abonamentów. W przypadku tego parkingu w tygodniu nadal dominują postoje popołudniowe, natomiast w soboty postoje przedpołudniowe. Z kolei parking „Przy Muzeum” wybierają kierowcy na dłuższe postoje.

Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. wyłoniła wykonawcę parkingu P+R „Kurdwanów”

Zakończył się przetarg na zaprojektowanie i budowę parkingu P+R „Kurdwanów”. Wykonawcą jest krakowska firma Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o.

Comarch S.A. dostarczy system, który ułatwi parkowanie

Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. rozstrzygnęła przetarg na budowę systemu dynamicznej informacji o wolnych stanowiskach postojowych w strefie płatnego parkowania. Najlepsza okazała się oferta krakowskiej firmy Comarch SA.

Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności także na Parkingu „Stare Podgórze”

Europejski Tydzień Zrównoważonej MobilnościMiejska Infrastruktura Sp. z o.o. włączyła się w organizację Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności. Z tej okazji w dniach od 17 do 22 września obniżeniu ulegną ceny postoju na parkingu „Stare Podgórze”.


Rekordowe zainteresowanie podziemnym „Parkingiem przy Muzeum”

W sierpniu w podziemnym „Parkingu przy Muzeum” zarządzanym przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. zaparkowało blisko 3500 samochodów, w tym prawie 200 kierowców wykupiło abonament.

Wkrótce nowe parkometry – to kolejne inwestycje realizujące ideę Miasta Inteligentnego.

Dążąc do ciągłej poprawy jakości i efektywności zarządzania strefą płatnego parkowania Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. ogłosiła przetarg na dostawę 116 nowoczesnych parkometrów.

Parkingi P+R: wkrótce poznamy wykonawców

Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. ogłosiła przetargi na budowę parkingów w systemie Parkuj i Jedź (P+R). Parkingi zlokalizowane będą w bezpośrednim sąsiedztwie pętli tramwajowych: Bieżanów i Kurdwanów.

Parking Stare Podgórze w aplikacji InfoParking

Parking Stare Podgórze - InfoparkingInformacja o naziemnym „Parkingu Stare Podgórze” jest już dostępna w aplikacji „InfoParking”. To nowoczesne narzędzie zapewniające kompleksową wiedzę na temat miejsc parkingowych oferowanych przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o.

Aplikacja mobilna InfoParking to uruchomione przez spółkę Miejska Infrastruktura narzędzie, które użytkownikom strefy płatnego parkowania pomaga m.in. odnaleźć najbliższy parkometr znajdujący się w miejscu postoju naszego pojazdu. Dzięki geolokalizacji, łatwiej odnajdziemy zaparkowany samochód. W aplikacji są wszelkie przydatne informacje na temat strefy płatnego parkowania: a więc ile kosztuje postój, jakie są metody płatności, kiedy i w jakich godzinach obowiązuje strefa płatnego parkowania, wreszcie - gdzie mieści się Biuro Strefy. Z aplikacji mogą korzystać użytkownicy najpopularniejszych systemów operacyjnych Android oraz iOS.

W aplikacji InfoParking można znaleźć też informacje o dwóch parkingach, którymi zarządza spółka Miejska Infrastruktura tj. podziemnym „Parkingu przy Muzeum” oraz naziemnym „Parkingu Stare Podgórze”.

Aplikacja zapewnia informacje w dwóch językach tj. w języku polskim i angielskim.

Coraz bliżej wdrożenia elektronicznego systemu informacji o wolnych miejscach postojowych

Już niedługo system dynamicznej informacji pomoże kierowcom w znalezieniu wolnego miejsca postojowego. Pilotażowo obejmie on swoim zasięgiem kilka ulic Szlak, Warszawską, Ogrodową i część Placu Matejki, a także parkingi „Przy Muzeum” i „Stare Podgórze”. Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. ogłosiła przetarg na wykonanie „Systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych w strefie płatnego parkowania w Krakowie”.

Parking Stare Podgórze już otwarty

Parking Stare PodgórzePołożony w sercu Podgórza naziemny „Parking Stare Podgórze”, jest już dostępny dla kierowców. Pierwsze 30 minut postoju kosztuje jedynie 1,5 zł. To już kolejny obiekt parkingowy zarządzany przez spółkę Miejska Infrastruktura.

185 zadaszonych miejsc postojowych chroniących samochód przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych, wyznaczony postój dla niepełnosprawnych, windy, płatności gotówką i kartami kredytowymi, a przede wszystkim doskonała lokalizacja w sercu najstarszej części prawobrzeżnej dzielnicy Krakowa. Od 21 lipca kierowcy mogą korzystać z naziemnego „Parkingu Stare Podgórze”, zlokalizowanego na tyłach KS Korona. Obiektem zarządza Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. Do 24 lipca korzystanie z parkingu będzie bezpłatne. Jest to okres, w którym mieszkańcy będą mogli zapoznać się z zaletami parkingu. Po tym okresie korzystanie z parkingu będzie płatne. Co ważne, postój na „Parkingu Stare Podgórze” jest konkurencyjny (tańszy) cenowo w stosunku do opłat obowiązujących w strefie płatnego parkowania. Pierwsze 30 minut to jedynie 1,5 zł, za godzinę zapłacimy 3 zł, a abonament dobowy wyceniono na 25 zł. W parkingu będzie można płacić gotówką i kartami kredytowymi.

Co – poza 185 zadaszonymi miejscami, udogodnieniami dla niepełnosprawnych, monitoringiem o fachową obsługą 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu – oferuje parking „Stare Podgórze”? Przede wszystkim obiekt jest doskonale położony, znajduje się w najstarszej części prawobrzeżnej dzielnicy Krakowa, parę kroków od głównego podgórskiego traktu handlowego - ulicy Kalwaryjskiej, Rynku Podgórskiego z imponującym kościołem św. Józefa, Wzgórza Lasoty, Plant im. Nowackiego. Niedaleko znajduje się też plac Bohaterów Getta, a także najstarsza przeprawa przez Wisłę: most im. Józefa Piłsudskiego. W sąsiedztwie parkingu zlokalizowane są także współczesne atrakcje Krakowa, kładka pieszo-rowerowa im. Ojca Laetusa Bernatka czy „CRICOTEKA” Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora. Jedynie krótki spacer dzieli parking od podgórskiego budynku Magistratu.

Parking „Stare Pogórze” to także doskonała baza wypadowa na rowerowe wycieczki po Krakowie. Już obecnie w okolicy znajduje się sieć dróg rowerowych, które wkrótce zostaną uzupełnione kolejnym odcinkiem kontrapasa w ulicy Zamojskiego. Pozwoli to na zapewnienie ciągłości infrastruktury rowerowej od planowanej w tym roku estakady w ciągu ul. Kamieńskiego do kładki Bernatka i sieci dróg rowerowych poprowadzonych wzdłuż rzeki Wisła. Dodatkowo, planuje się połączenie drogi dla rowerów w ulicy Wadowickiej z ul. Mitery oraz umożliwienie wjazdu rowerem na pl. Niepodległości z ul. Kalwaryjskiej. Bezpośrednio przy parkingu znajduje się stacja Miejskiej Wypożyczalni Rowerów pn. „Korona”. Szczegóły dotyczące korzystania z Krakowskiego Roweru Miejskiego można uzyskać na stronie www.kmkbike.pl

„Parking Stare Pogórze” jest doskonale skomunikowany dzięki rozbudowanej sieci połączeń tramwajowych i autobusowych. Z sąsiadujących z parkingiem przystanków odjeżdżają tramwaje linii 0, 6, 8, 11, 13, 19, i 70, a także autobusy linii 504 i nocna linia 904.

Postój pojazdów w miejscach oznaczonych tabliczką „na czas za- i wyładunku"

W związku z brakiem dostatecznej wiedzy wśród użytkowników strefy płatnego parkowania na temat postoju pojazdów w miejscach oznaczonych znakiem z tabliczką "wyłącznie dla pojazdów zaopatrzenia na czas za- i wyładunku" uprzejmie informujemy, iż wskazane miejsca nie są wyłączone z obowiązku uiszczania opłat postojowych. Korzystający ze stanowiska postojowego winien wnieść opłatę parkingową. Kontroler strefy stwierdzając brak uiszczenia wymaganej przepisami opłaty zobowiązany jest do wystawienia zawiadomienia o konieczności zapłaty opłaty dodatkowej.

Jednocześnie informujemy, iż minimalna opłata wynosi 1 zł i uprawnia do postoju na czas 20 minut.

Nowe możliwości dla korzystających z aplikacji mobilnych

Z początkiem czerwca usługę płatności poprzez aplikacje instalowaną na urządzeniach mobilnych za postój w krakowskiej Strefie Płatnego Parkowania świadczyć będzie większa liczba operatorów. Użytkownicy strefy będą mieli do wyboru aplikacje trzech operatorów: SkyCash, moBilet i Pango.

W celu zwiększania konkurencji na krakowskim rynku płatności mobilnych, Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. podjęła czynności służące dopuszczeniu większej liczby operatorów. Przypomnijmy, że dotychczas użytkownicy strefy płatnego parkowania przez komórkę mogli opłacać postój przy wykorzystaniu aplikacji dostarczanej tylko przez jednego operatora. Usługi te powinny być świadczone dla jak największej liczby użytkowników strefy, a wybór jednego producenta aplikacji mobilnej nie mobilizował tego podmiotu do rozwoju oferowanego rozwiązania, zapewnienia maksymalnej niezawodności i wdrażania usług unikatowych wyróżniających go w stosunku do konkurencji. Nowością w stosunku do obecnego rozwiązania będzie możliwość wnoszenia opłat przy pomocy kart płatniczych. Dotychczas usługa ta działała w oparciu o rozwiązanie przedpłacowe oparte na elektronicznej portmonetce. Ma to zachęcić do korzystania z usługi osoby, którym nie odpowiadała konieczność wcześniejszego zasilania portfela.

Podziemny „Parking przy Muzeum” – Znajdź nas na Facebooku

Parking przy Muzeum - Znajdź nas na FaceBook'uParking Przy Muzeum dołączył do społeczności internetowej. Własny profil na FB to możliwość przekazywania internautom informacji o ofercie parkingu oraz wydarzeniach, które odbywają się w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
Parking Przy Muzeum jest bardzo dobrze zlokalizowany. W bezpośredniej okolicy znajdują się dwa miejskie stadiony, krakowskie Błonia, park Jordana a także najważniejsze krakowskie zabytki.
Warto wspomnieć, że w ostatnim czasie Spółka wprowadziła m. in. możliwość zakupu abonamentu bezpośrednio w kasie, umożliwiła dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej, a także zapewniła możliwość korzystania z bezprzewodowej sieci WiFi. Zmianie uległ także cennik – obecnie najniższa stawka za postój to 1,5 zł. za pół godziny parkowania, wprowadzono też abonamenty dwu, trzy i czterodobowe. Poprawiona została identyfikacja parkingu. Specjalnie opracowany znak graficzny pomaga jednoznacznie identyfikować obiekt. Informacja o parkingu znajduje się również na stronie GoogleMaps, stronie internetowej parkingu oraz na portalu tematycznym parkopedia. Na trasach wlotowych do Krakowa oraz na ulicach miasta umieszczone są tablice wskazujące drogę do parkingu.

Pierwsze efekty wspólnych kontroli strefy płatnego parkowania

Kontrole w Strefie Płatnego Parkowania w KrakowiePracownicy Miejskiej Infrastruktury Sp. z o.o. razem ze Strażą Miejską przeprowadzili pierwsze wspólne kontrole strefy płatnego parkowania. Cel? Podejmowanie interwencji w przypadkach świadomego unikania opłat za postój.

Pierwsze wspólne kontrole objęły  obszar Krowodrzy. Prowadzone były 28 kwietnia i 9 maja. W ich wyniku, strażnicy wystawili kilka mandatów, skierowali jeden wniosek do sądu, jeden z kierowców został pouczony. Z kolei kontrolerzy wystawili kilkadziesiąt zawiadomień dotyczących opłaty podwyższonej.

Celem wspólnych kontroli jest uświadomienie kierowców, że parkując w strefie płatnego parkowania nie unikną opłat, a próba uchylania się od tego obowiązku poprzez parkowanie w miejscach niedozwolonych wiązać się będzie z konsekwencjami wynikającymi z nieprzestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym.

W kolejnych tygodniach pracownicy spółki i strażnicy skupią się na tych rejonach miasta, gdzie dochodzi do największej liczby przypadków unikania opłat.

Strefa płatnego parkowania dostępna także w wersji „KIESZONKOWEJ”

Mapa Strefy Płatnego Parkowania w KrakowieMiejska Infrastruktura Sp. z o.o. udostępniła użytkownikom strefy płatnego parkowania kieszonkowe mapki Strefy, ułatwiające poruszanie się po tej części naszego miasta, gdzie postój jest płatny.

Mapka ma nieduży, kieszonkowy format, pozwala zapoznać się z całym obszarem objętym strefą płatnego parkowania. Strefy, a także poszczególne podstrefy prezentowane są w kolorystyce zgodnej z przyjętą szatą graficzną. Z mapy użytkownicy dowiedzą się, także gdzie zlokalizowane są parkometry, czy Biuro Strefy Płatnego Parkowania. Na mapie jest też zaznaczony podziemny „Parking przy Muzeum”, którego operatorem od 1 stycznia jest spółka Miejska Infrastruktura.
W ramach pilotażu Spółka przygotowała 2 tys. sztuk mapek. Dostępne są na razie w Biurze Strefy Płatnego Parkowania przy ul. W. Reymonta. Jeśli zainteresowanie taką formą informacji będzie duże, rozważymy wydrukowanie kolejnych egzemplarzy.
Warto przypomnieć, że informacje dostępne na mapce drukowanej oraz wiele innych udogodnień ułatwiających poruszanie się po strefie płatnego parkowania można znaleźć także w aplikacji „InfoParking” instalowanej na urządzeniach mobilnych. Aplikacja dostępna jest dla urządzeń działający w oparciu o system operacyjny Android jak iOS.

InfoParking 2.0 – krakowska strefa w komórce

Aplikacja InfoPatking 2.0Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników aplikacji „InfoParking” tj. aplikacji zawierającej kompendium wiedzy o krakowskiej strefie płatnego parkowania, wzbogaciliśmy ją o kilka nowych i oczekiwanych funkcji. Przy okazji zoptymalizowane zostało jej działanie.

W nowej wersji oprócz informacji o lokalizacji parkometrów można zapoznać się z mapą strefy płatnego parkowania. Był to najczęściej powtarzający się wniosek obecnych użytkowników. Łatwiej też można będzie znaleźć biuro strefy płatnego parkowania. Teraz wystarczy kliknąć adres biura w zakładce „Biuro”, a jego lokalizacja pokazana zostanie na mapie.
W ramach odświeżania aplikacji użytkownicy otrzymają też komunikat potwierdzający skasowanie wcześniej zapisanej pozycji GPS zaparkowanego pojazdu.
Przypomnijmy, że aplikacja mobilna „InfoParking” to kolejne innowacyjne rozwiązanie, które użytkownikom strefy płatnego parkowania zaproponowała wspólnie z SystemEG spółka Miejska Infrastruktura. Pomaga m.in. odnaleźć najbliższy parkometr znajdujący się w miejscu postoju naszego pojazdu. Dzięki mapie strefy płatnego parkowania dowiemy się czy znajdujemy się już na obszarze nią objętym. Lokalizacja GPS, pozwoli zapamiętać położenie zaparkowanego przez nas pojazdu, dzięki czemu później łatwiej go odnajdziemy. W aplikacji są wszelkie przydatne informacje na temat strefy płatnego parkowania: a więc ile kosztuje postój, jakie są metody płatności, kiedy i w jakich godzinach obowiązuje strefa, wreszcie - gdzie mieści się Biuro Strefy. Na mapie jest też zaznaczony zlokalizowany w centru miasta podziemny „Parking przy Muzeum”, którego operatorem od 1 stycznia jest Miejska Infrastruktura sp. z o.o.
Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemem operacyjnym Android, a także iOS.
Wprowadzając innowacyjne rozwiązania myślimy przede wszystkim o wygodzie użytkowników strefy płatnego parkowania. Temu właśnie służy oferowana aplikacja oraz wprowadzane zmiany.

Mapa Strefy Płatnego Parkowania w nowej szacie graficznej.

Nowa mapa strefy płatnego parkowania jest przede wszystkim wizualnie atrakcyjna, opracowana z zachowaniem spójnej wyrazistej kolorystyki i z zastosowaniem funkcjonalnych rozwiązań. Pozwala na powiększenie poszczególnych stref i podstref, czyli dostarcza więcej szczegółów oglądanego obszaru np. nazw ulic w nim się znajdujących.

Odświeżyliśmy również wizerunek sklepu internetowego „eabonamenty” Nowy wygląd zyskała mapa znajdująca się na stronie sklepu, a także logo platformy do sprzedaży abonamentów tj. usługi bardzo popularnej wśród kierowców.

Stworzenie mapy strefy stanowi zwieńczenie działań dotychczas podejmowanych przez Spółkę mających na celu ujednolicenie jej wizerunku.

Kolejne funkcje w naszych parkometrach.

Parkometr z możliwością opłaty zawiadomieniaMiejska Infrastruktura Sp. z o.o. wdrożyła kolejne ułatwienie dla osób korzystających ze strefy płatnego parkowania.

Część urządzeń wyposażono w funkcję umożliwiającą wniesienie opłaty dodatkowej tj opłaty nakładanej w przypadku braku ważnego biletu postojowego. Usługa dostępna jest obecnie w najnowszych urządzeniach stojących w strefach P7, P8 oraz w poszerzonej części Podstrefy P6I. Opłatę dodatkową w parkometrze można uiszczać wyłącznie za pomocą kart płatniczych.

Usługa wnoszenia opłaty dodatkowej w parkometrze to kolejne wdrożone w ostatnim czasie przez Spółkę rozwiązanie, którego celem jest umożliwienie użytkownikom strefy wykonywanie jak najwięcej czynności bez konieczności wizyty w Biurze Strefy Płatnego Parkowania.

Krakowska Strefa Płatnego Parkowania w aplikacji mobilnej.

Aplikacja InfoparkingNie wiesz gdzie znajduje się najbliższy parkometr, zapomniałeś miejsca, w którym zaparkowałeś swój samochód, nie wiesz w jakich godzinach obowiązuje strefa płatnego parkowania w Krakowie? Te i wiele innych przydatnych informacji uzyskasz instalując na swoim smartfonie z systemem Android aplikacje InfoParking.

Darmowa aplikacja InfoParking to kolejne innowacyjne rozwiązanie, które użytkownikom strefy płatnego parkowania proponuje Miejska Infrastruktura Sp z o.o. Jest ona wynikiem współpracy z firmą SYSTEmEG Sp. z o.o. Aplikacja dostarcza niezbędne informacje na temat strefy płatnego parkowania w Krakowie. Dowiesz się z niej m.in. ile kosztuje postój, jakie są dostępne metody płatności, kiedy i w jakich godzinach obowiązuje strefa płatnego parkowania, a także gdzie mieści się Biuro Strefy Płatnego Parkowania. Na mapie zaznaczona jest również lokalizacja podziemnego „Parkingu przy Muzeum”, którego operatorem od 1 stycznia jest spółka Miejska Infrastruktura.

Wkrótce aplikacja dostępna będzie również dla użytkowników urządzeń z innymi systemami operacyjnymi.

Podziemny „Parking przy Muzeum” - poznaj jego zalety.

Parkometr coraz bardziej uniwersalnyOd 01.01.2016 r. operatorem podziemnego „Parkingu przy Muzeum” jest Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. Aby zachęcić do korzystania z tego atrakcyjnie położonego obiektu, Spółka przede wszystkim postawiła na informacje. W tym celu w ramach własnej strony internetowej w zakładce „Parkingi” zawarła informacje o tym co obiekt może zaoferować kierowcom. To w tym miejscu można uzyskać wszystkie niezbędne informacje dotyczące parkingu. Oprócz tego, kierowcy znajdą mapę z dokładną lokalizacją parkingu wraz z jego współrzędnymi geograficznymi GPS. – Mapa ma pomóc w wyznaczeniu najdogodniejszego dojazdu do parkingu. Wcześniej należy jednak wpisać źródło podróży. W przypadku urządzeń mobilnych z funkcją lokalizacji, miejsce to wypełnione będzie automatycznie. Na stronie jest też informacja o komunikacji miejskiej, kursującej w pobliżu parkingu, a także o położeniu stacji rowerowej KMK Bike. – Nie zapomnieliśmy też o turystach, którzy odwiedzają Kraków. Na stronie są informacje o atrakcjach w pobliżu obiektu, z proponowanymi i pokazanymi na mapie trasami dojścia pieszo, czy dojazdu rowerem. Wskazane atrakcje służyć będą również mieszkańcom Krakowa, którzy zdecydują się skorzystać z usług parkingu. Specjalnie z myślą o osobach nieznających języka polskiego opracowana została wersja w języku angielskim.

Otwarta procedura konsultacji etap II

Zarząd Miejskiej Infrastruktury Sp. z o.o. przedstawia listę inwestorów, którzy zgłosili akces do udziału w otwartej procedurze konsultacji zmierzającej do rozeznania rynku w celu przeprowadzenia procedury wyłonienia partnera publiczno – prywatnego dla zadania pn. ”Zagospodarowanie rejonu Nowego Kleparza polegające na realizacji m.in. parkingu podziemnego”.

Otwarta procedura konsultacji (etap I)

Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. zaprasza Inwestorów do wzięcia udziału w otwartej procedurze konsultacji zmierzającej do rozeznania rynku w celu przeprowadzenia procedury wyłonienia partnera publiczno-prywatnego dla zadania pn: ”Zagospodarowanie rejonu Nowego Kleparza polegające na realizacji m.in. parkingu podziemnego”

Pojazdy elektryczne w służbie strefy płatnego parkowania w Krakowie.

Od dziś, przez najbliższe dwa tygodnie pracownicy Miejskiej Infrastruktury Sp. z o.o będą kontrolować strefę płatnego parkowania wykorzystując do tego dwukołowe pojazdy elektryczne. Testy mają na celu sprawdzenie czy Segway przyczyni się do usprawnienia wykonywanych przez pracowników Spółki czynności kontrolnych.

Wykorzystanie pojazdów elektrycznych, czyli nieemitujących zanieczyszczeń komunikacyjnych jest rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska, powinno usprawnić poruszanie się po wąskich uliczkach szczególnie w centrum miasta i śródmieściu Krakowa, ich zastosowanie nie pozostanie również bez znaczenia, dla jakości powietrza w naszym mieście.

Historia strefy płatnego parkowania w pigułce.

Miejska Infrastruktura Sp. z o. o. udostępniła na swojej stronie internetowej informacje o historii krakowskiej strefy płatnego parkowania. Można się z niej dowiedzieć m. in. o początkach stref ograniczonego ruchu i postoju w Krakowie, korzyściach jakie zostały osiągnięte dzięki wprowadzonym zmianom, a także w jakim calu ustala się strefy płatnego parkowania.

Nasze parkometry coraz bardziej uniwersalne.

Parkometr coraz bardziej uniwersalnyChcesz wiedzieć jaka dzisiaj będzie pogoda, lubisz być na bieżąco z informacjami o mieście, Twoja ulica nie została odśnieżona, a ty nie wiesz pod jaki numer zadzwonić? Te i inne informacje od teraz będzie można znaleźć również w krakowskich parkometrach.

Urządzenia, które w tym roku pojawiły się na krakowskich ulicach w strefach P7, P8 oraz w poszerzonej części podstrefy P6I, wyposażone w duży 7 calowy ekran staną się nośnikiem przydatnych informacji. Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. rozpoczyna testy nowych funkcji, które mogłyby być zastosowane w najnowszych parkometrach. Przy ich pomocy będzie można sprawdzić prognozę pogody, znaleźć numer do służ porządkowych i ratowniczych, ale przede wszystkim parkometr pozwoli na bieżąco śledzić informacje o najważniejszych wydarzeniach w mieście. Opisane usługi już w przyszłym tygodniu zostaną testowo uruchomione w urządzeniu znajdującym się na pl. św. Ducha. Testy będą trwały do końca pierwszego kwartału 2016 r. Jest to czas, który posłuży ocenie przydatności zaproponowanych rozwiązań. Ponieważ urządzenie zasilane jest przy pomocy panelu fotowoltaicznego (zasilanie solarne) sprawdzana będzie również jego wydajność energetyczna.
Jeśli testy przyniosą oczekiwany efekt nowe funkcje zostaną zastosowane we wszystkich najnowszych parkometrach zamontowanych na ulicach Krakowa.

Czy wiesz gdzie znajduje się najbliższy parkometr?

Na to pytanie pomoże odpowiedzieć przygotowana przez Spółkę mapa z lokalizacją parkometrów. Opracowana mapa szczególnie przydatna będzie dla osób nieznających krakowskiej strefy płatnego parkowania. W dobie powszechnego dostępu do internetu i popularności urządzeń mobilnych będzie źródłem niezbędnej informacji i pomoże w zlokalizowaniu najbliższego parkometru. Po wskazaniu wybranego urządzenia pojawi się komunikat z informacją o oznaczeniu strefy, w której parkometr się znajduje, a także jego numerze oraz lokalizacji. Na potrzeby mapy Spółka zaprojektowała indywidualne znaczniki parkometrów utrzymane w kolorystyce charakterystycznej dla danego obszaru strefy. Jest to pierwszy etap ujednolicania wizualnego strefy. Kolejne utrzymane w tej samej tonacji są w trakcie przygotowywania.

Informacja również w języku angielskim

Z myślą o turystach licznie odwiedzających nasze miasto Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. uzupełniła swoją stronę internetową o informację w języku angielskim. Można na niej wyczytać najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Krakowie m. in. sposobie oznakowania strefy, okresie jej obowiązywania, cenie za postój, możliwych sposobach wnoszenia opłaty, zasadach obowiązujących osoby niepełnosprawne oraz wiele innych przydatnych wiadomości.
W języku angielskim można również uzyskać wiedzę o przygotowywanych przez spółkę parkingach realizowanych w systemie „Parkuj i Jedz” (P+R).

To kompendium wiedzy z pewnością będzie przydatne dla licznie odwiedzających nasze miasto turystów zagranicznych.

eAbonamenty: już ponad „11 tysięcy” stałych użytkowników

eabonamenty - logo

Prowadzona przez Spółkę pod hasłem „Można Inaczej” kampania promocyjna przyniosła oczekiwane efekty. Miała ona na celu przede wszystkim popularyzację sklepu internetowego eAbonameny oraz innych usług związanych z korzystaniem ze Strefy Płatnego Parkowania. Aktualnie mamy już przeszło 11 tysięcy zarejestrowanych stałych użytkowników platformy internetowej eAbonamenty. Tylko w roku bieżącym poprzez sklep internetowy złożonych zostało 10,5 tysiąca wniosków, z których 8,2 tysięcy to wydane abonamenty.

Strefa w pytaniach i odpowiedziach

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom związanym z uzyskaniem szybkiej informacji dotyczącej funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Krakowie, Miejska Infrastruktura Sp. z o. o. przygotowała w formie pytań i odpowiedzi listę zawierającą odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania zadawane przez użytkowników strefy płatnego parkowania.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym katalogiem zagadnień dostępnym na naszej stronie internetowej w zakładce „Strefa Płatnego Parkowania”

Parking „Parkuj i jedź” w Bieżanowie: Zobacz wizualizacje

Zaprojektowane przez Spółkę rozwiązanie jest wręcz modelowym przykładem integracji przestrzennej i funkcjonalnej miejskiego podsystemu transportu zbiorowego z innymi podsystemami w tym przypadku parkingu przesiadkowego.

Nowe usługi testowanego w Krakowie parkometru

Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. rozszerzyła właśnie zakres usług oferowanych przez testowany obecnie najnowocześniejszy w Polsce i jedyny taki w Europie parkometr. O zaletach nowych rozwiązań mogą już przekonać się kierowcy parkujący w rejonie Placu Św. Ducha.

Rozpoczynamy sprzedaż abonamentów postojowych na rozszerzoną strefę płatnego parkowania

Z myślą o mieszkańcach tych dzielnic Krakowa, które od 1 czerwca obejmie Strefa Płatnego Parkowania, Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. rozpoczęła od 4 maja br. sprzedaż abonamentów postojowych. Szczególnie zachęcamy do kupowania abonamentów za pośrednictwem sklepu internetowego eabonamenty.mi.krakow.pl.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców tych rejonów Krakowa, w których od 1 czerwca br. zacznie obowiązywać opłata za postój wynikająca z wprowadzenia strefy płatnego parkowania, Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. rozpoczęła od 4 maja br. sprzedaż abonamentów postojowych.

Przede wszystkim zachęcamy do korzystania ze sklepu internetowego. Jest to najwygodniejsza forma zakupu abonamentu postojowego. Pozwala oszczędzić czas gdyż zakupu można dokonać o dowolnej porze w każdym dniu tygodnia nie będąc już ograniczonym porami otwarcia Biura Strefy Płatnego Parkowania. Warto wiedzieć, że platforma służąca do zakupu abonamentów jest stale rozwijana przez spółkę Miejska Infrastruktura. Szczególnie przydatną funkcją dla nowych użytkowników strefy jest podpowiadanie ulic. To rozwiązanie pozwala w bardzo prosty sposób sprawdzić, w jakiej strefie potrzebujemy wykupić abonament. Wystarczy w pole tekstowe umieszczone nad mapą strefy wpisać nazwę ulicy, która nas interesuje, a wyszukiwarka podpowie nam symbol strefy, w której ulica się znajduje. Na pewno sporym ułatwieniem dla nowych użytkowników będzie przypominanie, o zbliżającym się terminie upływu ważności wydanego abonamentu.

Aby uniknąć potencjalnych kolejek nie warto zwlekać z zakupem abonamentu.

Nowe wzory abonamentów postojowych

W celu dalszego podnoszenia standardu i jakości świadczonych usług Spółka przygotowała nowe wzory abonamentów postojowych. Nowe abonamenty cechuje spójna, atrakcyjna i przejrzysta forma graficzna, wyróżnia je duży hologram zawierający indywidualnie zaprojektowany dla każdego rodzaju abonamentu piktogram, który odwzorowuje charakterystyczne dla przeznaczenia abonamentu cechy. Abonamenty wyposażone zostały także w nowe, lepsze zabezpieczenia. Nowe wzory stosowane są już w sklepie internetowym, ich tradycyjna wersja sukcesywnie zastępować będzie dotychczas używane.

Warto zaznaczyć, że wydane do tej pory abonamenty postojowe zachowują ważność (do daty końcowej umieszczonej na druku abonamentu) bez konieczności ich wymiany na nowe.

Nowoczesny parkometr na testach w Krakowie

W najbliższym czasie Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. testować będzie najnowocześniejszy w Polsce i być może jedyny taki na świecie parkometr. O jego zaletach będą mogli przekonać się kierowcy parkujący w rejonie Placu Św. Ducha.

Zależy nam, aby w Krakowie stosowane były urządzenia innowacyjne, podnoszące jakość świadczonych przez Spółkę usług i zaspakajające ciągle rosnące wymogi odbiorców.

Parkingi "Parkuj i jedź": Zobacz wizualizacje

Na naszej stronie internetowej można już zobaczyć wizualizacje inwestycji, które mają powstać przy pętlach tramwajowych Mały Płaszów i Kurdwanów. W tym celu wystarczy kliknąć poniższe linki:

- Kurdwanów
- Mały Płaszów.

Zmiana siedziby Biura Strefy Płatnego Parkowania (od 30 marca 2015)

Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. informuje, że od 30 marca 2015 roku Biuro Strefy Płatnego Parkowania zostaje przeniesione do nowej lokalizacji mieszczącej się przy ul. W. Reymonta 20 wejście od ul. H. Reymana (Park Jordana).

Od 30 marca 2015 roku zmianie ulegną również numery telefonów kontaktowych do Biura Strefy Płatnego Parkowania.

Abonamenty

12 341-85-62
12 341-85-63
12 341-85-64
12 341-85-65

eAbonamenty

12 341-85-66
12 341-85-49

Abonamenty dla Mikroprzedsiębiorców

12 341-85-66
12 341-85-49
12 341-85-63

Kasa, Abonamenty ogólnodostępne i instytucjonalne

12 341-85-59

Reklamacje – Pisma

12 341-85-67
12 341-85-68

Parkomaty

12 341-85-50
12 341-85-60

Upomnienia

12 341-85-75
12 341-85-76
12 341-85-77
12 341-85-78

Fax

12 341-84-84

Adres poczty elektronicznej pozostaje bez zmian.

Strefa parkowania w Krakowie

eAbonamenty: jeszcze więcej możliwości

eabonamenty - logo

Aby korzystanie ze sklepu internetowego było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze ciągle udoskonalamy naszą platformę i wprowadzany nowe rozwiązania. Jedną z takich nowości jest podpowiadanie ulic. To rozwiązanie szczególnie przydatne dla nowych użytkowników strefy. Dzięki niemu w bardzo prosty sposób będzie można sprawdzić, w jakiej strefie potrzebujemy wykupić abonament. Wystarczy w pole tekstowe umieszczone nad mapą strefy wpisać nazwę ulicy, która nas interesuje, a wyszukiwarka podpowie nam symbol strefy, w której ulica się znajduje. Dodatkowo wśród nowości w sklepie internetowym eAbonamenty dla osób zameldowanych w strefie ograniczonego ruchu „B” wprowadzono dedykowaną możliwość wyznaczania daty początkowej obowiązywania abonamentu „P1B”.

Sporym ułatwieniem dla korzystających ze sklepu jest też możliwość przypominania o zbliżającym się terminie ważności abonamentu. Na 10 dni przed upływem tego terminu użytkownik sklepu pocztą elektroniczną otrzyma informację przypominającą o zbliżającym się terminie ważności abonamentu.

Wśród nowych funkcji jakie ofertuje sklep eAbonamenty można wymienić również możliwość oznaczenia noty księgowej  przy dodawaniu abonamentu do koszyka, ułatwiono też podgląd zakupów i możliwości drukowania potwierdzenia, a dane do przelewu wyświetlają się w historii kupionych abonamentów do czasu opłacenia zamówienia. Poprawiono także drobne błędy.

Wprowadzając kolejne udogodnienia staramy się z wyprzedzeniem odpowiadać na potrzeby użytkowników naszego sklepu internetowego.

Można inaczej w wersji animowanej

Można Wygodniej w wersji animowanej

Dostrzegając efekty prowadzonej przez nas akcji popularyzującej wdrożone usługi mobilne Spółka postanowiła nadal ją kontynuować. Mamy nadzieję, że niekonwencjonalna forma jaką przyjęliśmy, również i tym razem spotka się z dobrym przyjęciem i zachęci do korzystania z wdrożonych przez Spółkę usług.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że od ostatniej akcji promocyjnej liczba zarejestrowanych użytkowników sklepu internetowego podwoiła się, a niemal co czwarty wydany abonament postojowy na strefę płatnego parkowania nabywany jest właśnie za pośrednictwem naszego serwisu internetowego.

Z myślą o obecnych jak i przyszłych naszych użytkownikach przygotowaliśmy intrygującą i zabawną historyjkę zachęcającą do korzystania ze sklepu internetowego.

W ramach prowadzonej przez Miejską Infrastrukturę kampanii, przygotowaliśmy też inne animowane anegdoty. Aby je obejrzeć wystarczy zeskanować kody QR umieszczone na parkomatach.

Jak kupić eAbonament?

Można Inaczej

Z myślą o aktualnych ale również i nowych użytkownikach sklepu internetowego „eAbonamenty” Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. przygotowała instrukcję, która w atrakcyjnej graficzno-opisowej formie poinformuje, w jaki sposób skorzystać z naszego sklepu internetowego.

Ideą przewodnią e-sklepu jest możliwość zakupu abonamentu postojowego bez konieczności wizyty w Biurze Strefy Płatnego Parkowania co pozwoli na uniknięcie ewentualnych kolejek, oszczędność czasu i wygodę. Zakupu można dokonać o dowolnej porze i w każdym dniu tygodnia nie będąc już ograniczonym porami otwarcia Biura Strefy Płatnego Parkowania.

Dodatkowo w ramach akcji propagującej mobilne formy płatności na każdym parkomacie został umieszczony graficzny znaczek wraz z towarzyszącym mu kodem QR. Po jego odczytaniu na ekranie urządzenia mobilnego pojawi się (…). Już niebawem kody QR będą skrywały kolejne intrygujące tajemnice.

instrukcja (pdf)

Można inaczej

Można Inaczej

To hasło przewodnie akcji informacyjnej mającej zwrócić uwagę kierowców, że Można Inaczej, ale też Szybciej, a także Wygodniej korzystać, ze Strefy Płatnego Parkowania. Nie trzeba już szukać parkomatu, aby wnieść opłatę za postój pojazdu samochodowego w Strefie. Nie trzeba udać się do Biura Strefy Płatnego Parkowania, aby wykupić abonament postojowy. Nie trzeba szukać bilonu, aby wnieść opłatę w parkomacie gdyż zdecydowana większość urządzeń przystosowana jest do obsługi kart zbliżeniowych.

Impulsem do realizacji tej akcji było przygotowanie i wdrożenie przez Spółkę nowej wersji sklepu internetowego „eAbonamenty” służącego do zakupu abonamentów postojowych. W nowej odsłonie sklep uwzględnia m. in. uwagi zgłaszane przez dotychczasowych jego użytkowników. Wprowadzone zmiany to nie tylko bardziej przyjazny interfejs, nowe funkcjonalności, czy wersja na urządzenia mobilne, ale przede wszystkim podniesiony poziom bezpieczeństwa przechowywanych danych oraz zoptymalizowana szybkoś działania.

Uruchomienie sklepu internetowego to ostatnia z wdrożonych przez Spółkę usług mobilnych, których celem było umożliwienie kierowcom korzystanie z innych niż, tylko tradycyjne formy obsługi.

Zachęcamy do obejrzenia grafiki informującej w humorystyczny sposób o alternatywnych sposobach korzystania ze strefy.

ulotka (pdf)

Nowa wersja sklepu

Zapraszamy do nowej wersji sklepu:

eabonamenty.mi.krakow.pl

W trosce o zapewnienie możliwie najwyższej jakości świadczonych przez nas usług przygotowana została nowa wersja sklepu e-Abonamenty uwzględniająca m. in. uwagi zgłaszane przez dotychczasowych użytkowników sklepu. Wprowadzone zmiany to nie tylko bardziej przyjazny interfejs dla użytkownika czy nowe funkcjonalności ale przede wszystkim podniesiony poziom bezpieczeństwa przechowywanych danych oraz optymalizacja pod względem szybkości działania.

W związku z wprowadzanymi zmianami funkcjonalność dotychczasowej wersji sklepu została ograniczona do wydruku potwierdzenia opłaconego abonamentu i przeglądania historii dokonanych zakupów. Do zakupu nowych abonamentów zapraszamy na stronę eabonamenty.mi.krakow.pl.

W przypadku problemów z logowaniem do nowego sklepu, prosimy skorzystać z opcji „Przypomnij hasło”. Za ewentualne nieudogodnienia związane z uruchomieniem nowej wersji sklepu e-Abonamenty serdecznie przepraszamy.

Rozpoczęcie działalności

Od 2 czerwca 2014 roku bieżącą działalnością Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie zajmuje się Miejska Infrastruktura Sp. z o.o.